Vybíráme z aktuálního čísla

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: oceli | topic: steels

Více

Martenzitické modifikované (9–12)% Cr oceli pro energetiku

Martensitic modified (9–12)% Cr steels for energy industry

Více

Zkušenosti s výrobou austenitických ocelí v hutním závodě ŠKODA

Získávání zkušeností s výrobou austenitických ocelí začalo na počátku 20. století. Jako jedna z prvních austenitických ocelí byla kolem roku 1910 zavedena do výroby 12% manganová ocel. Její výroba se prováděla tak, že v SM peci se natavila nelegovaná ocel, v blízko stojící kuplovně feromangan a obojí se v pánvi smíchalo...

Více

Zkušenosti s výrobou ocelových odlitků z austenitických Cr-Ni ocelí pro vysoké teploty

Prolistovat aktuální časopis

Více

Vliv segregačních pochodů v austenitických chromniklových ocelích na jejich vlastnosti

Prolistovat aktuální časopis

Více

Vliv licí teploty na zabíhavost a vlastnosti austenitických Cr-Ni ocelí

Zabíhavost je vlastnost, která charakterizuje jednotlivé kovy a slitiny, jak dokonale jsou schopny vyplnit dutinu slévárenské formy v tekutém stavu i v případě, kdy lokálně již dochází k počátku tuhnutí. Zabíhavost je technologickou vlastností roztaveného kovu, která je výslednicí řady fyzikálních a chemických vlastností kovu...

Více