Vybíráme z aktuálního čísla

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: 56. slévárenské dny® – vybrané přednášky + Slévárenská ročenka® 2019 | 56th Foundry Days—chosen papers + Foundry Yearbook 2019

Více

Ovlivňování vlastností martenzitických korozivzdorných ocelí na odlitky

Influencing of properties of martensitic stainless steels for castings

Více

Očkování grafitických litin metodou in mould

Inoculation of graphitic alloys by in mould method

Více

Vliv obsahu modifikačních a očkovacích prvků na proces výroby tekutého kovu pro odlévání slitin hliníku

Influence of content of modification and inoculation elements on liquid metal production process for casting of aluminium alloys

Více

Firemní kultura a motivace pracovníků ve vyspělých zemích a její uplatnění v ČR

Company culture and motivation of workers in advanced countries and its application in the Czech Republic

Více

Nová technologie odlévání ocelových odlitků stínicí trubicí – shroud

Advances in the pouring of steel castings with a shrouded metal stream

Více