Vybíráme z aktuálního čísla

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: Ekologie, recyklace, regenerace | Ecology, recycling, reclamation

Více

Snižování emisí s novými produkty KERAMOST, a.s.

Reduction of emissions with new products of the joint-stock company of KERAMOST, a.s.

Více

Využívání druhotných surovin při výrobě litiny a oceli, komplikace a pozitivní efekty

The use of secondary raw materials in manufacture of iron and steel, the complications and positive effects

Více

Bezodpadová slévárna – mýtus, blízká skutečnost, praktická zkušenost

Non-waste foundry—a myth, a near reality, practical experience

Více

Zpracování odpadní vody ve slévárně Siemens, s.r.o., Mohelnice

Prolistovat aktuální časopis

Více

Posuzování použitých a nepoužitých slévárenských forem a jader z hlediska jejich nebezpečnosti jako odpadu – pohled pověřené osoby

Prolistovat aktuální časopis

Více