Vybíráme z aktuálního čísla

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: 55. slévárenské dny – vybrané přednášky + Slévárenská ročenka 2018 | Topic: 55th Foundry Days—chosen papers + Foundry Yearbook 2018

Více

Hot Distortion Test – nové možnosti pro výzkum tepelné odolnosti jader

Hot Distortion Test—new possibilities for thermal endurance research

Více

Využitie technológie squeeze casting pri odlievaní do sadrových foriem

Utilization of squeeze casting technology for casting into plaster moulds

Více

Hodnotenie vnútornej homogenity presných odliatkov pomocou numerickej simulácie

Evaluation of internal homogeneity of precision castings by using numerical simulation

Více

Optimalizace výroby výkovků z austenitické oceli 08Ch18N10T ve vztahu k výsledným mechanickým vlastnostem

Optimization of production of forgings of austenitic steel 08Ch18N10T in relation to the resulting mechanical properties

Více

Odlévání experimentální slitiny MoNiCr (Ni-14Mo-6Cr) pro reaktory IV. generace chlazené roztavenými solemi – MSR

Casting of the experimental MoNiCr (Ni-14Mo-6Cr) alloy for reactors of the IVth generation cooled with molten salts—MSR

Více