Vybíráme z aktuálního čísla

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: Ekonomika & marketing | Economy & marketing

Více

Modifikační zpracování litiny s kuličkovým grafitem injektáží směsi FeSiMg plněným profilem

Modification treatment of spheroidal graphite cast iron by injection of the FeSiMg mixture in a full wire

Více

Využití metody ABC při řízení nákladů ve slévárně UXA

Use of the ABC method for the cost control in the UXA foundry

Více

Využití poznatků o tryskání z ekonomických projektů ve slévárně VAG s.r.o., Hodonín

The use of knowledge about blasting from the economic projects in the VAG foundry s.r.o. (Ltd.) in Hodonín

Více

Získávání nových zaměstnanců do sléváren prostřednictvím Režimu Ukrajina

Recruitment of new employees to the foundries through The Mode of Ukraine

Více

Slabé a silné stránky českého slévárenství v blízké budoucnosti

Weak and strong points of the Czech foundry industry in the near future

Více