Vybíráme z aktuálního čísla

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: Formovací materiály + Hodnocení veletrhu GIFA | Moulding materials + Evaluation of the GIFA Fair

Více

5. cyklus zpracování přehledu parametrů jednotných formovacích směsí

5th cycle of processing the overview of unit moulding mixtures parameters

Více

Ovlivnění povrchové jakosti odlitků vhodnou volbou formovací směsi

Influence of surface quality of castings with a suitable choice of moulding mixture

Více

Technologické vlastnosti jadier so spojivami na báze alkalických silikátov

Technological properties of cores with binders based on alkaline silicates

Více

Výroba bentonitových forem ve Slévárně HEUNISCH Brno, s.r.o., pomocí systému SEIATSU

Manufacture of bentonite moulds in the foundry of the HEUNISCH Brno, s.r.o. (Ltd.), with the aid of the SEIATSU system

Více

Keramické licí formy pro zlepšení procesů chladnutí v odlitcích

Ceramic casting moulds for improving the cooling processes in castings

Více