Vybíráme z aktuálního čísla

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: 8. Holečkova konference | 8th Holeček’s conference

Více

Porovnání kvality odlitků pístů od různých výrobců

Comparison of casting quality of pistons from different manufacturers

Více

Již 4. generace nízkotlakých licích strojů ve slévárně BENEŠ a LÁT a.s.

Already the 4th generation of low pressure casting machines in the foundry of BENEŠ a LÁT a.s.

Více

Měrná elektrická vodivost podeutektického siluminu v závislosti na ošetření taveniny

Specific electric conductance of hypoeutectic silumin depending on melt treatment

Více

Odlitky ze slitin hořčíku a jejich dopad na životní prostředí

Magnesium alloys castings and their impact on the environment

Více

Optimalizace procesu tlakového lití ložiskových štítů pomocí nové ošetřovací hlavy

Optimization of process of pressure die casting of bearing shields with the aid of a new spraying head

Více