Redakční rada

Redakční rada Editorial board

Ing. Josef Hlavinka

Ing. Aleš Kostelka, CSc. – redaktor

Ing. František Kristoň

Ing. Josef Valenta

Ing. Zdeněk Vladár – předseda