Redakční rada

Redakční rada je tvořena předními slévárenskými odborníky jak z vysokých škol, tak přímo z podniků. Schází se 1× ročně v květnu nebo červnu a rozhoduje o tematických zaměřeních jednotlivých čísel v následujícím roce a o jejich odborné garanci.


prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D.
Ing. Jan Čech, Ph.D.
Ing. Martin Dulava, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Ing. Jiří Fošum
Ing. Josef Hlavinka
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
Ing. Radovan Koplík, CSc.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Radan Potácel
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Jan Šlajs
Ing. Ladislav Tomek
doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D.
Ing. Zdeněk Vladár (předseda)