Alucast - Moderními odlitky a moderními technologiemi proti ekonomické depresi

Článek ve Slévárenství 1/2023:

Abstrakt: článek navazuje na stejnojmenný text zveřejněný před rokem. Popisuje pokroky v inovacích dosažených ve špičkové slévárně přesného lití používající technologii vytavitelného modelu. Jde nejen o ideje, ale také o jejich konkretizaci do nových technologií včetně použití 3D tisku, robotizace, zvýšení míry finalizace apod.

Klíčová slova: přesné lití, 3D tisk, inovace, hybridní technologie Key words: investment casting, 3D print, hybrid technology 

Zpět na články inzerentů