Ediční plán 2022

     číslo                  hlavní téma                                            garant                     uzávěrka všech příspěvků      datum vydání (předání do pošty)


  1-2022        pokročilé výrobní technologie                  Bc. Jan Lát, Ing. Hlavinka                       11.1.2022                                     25.2.2022


  2-2022            ekonomika a produktivita sl. výroby            Ing. Kristoň                                      11.4.2022                                      25.5.2022


  3-2022            neželezné kovy                                             Ing. Valenta, Ph.D.                            11.7.2022                                      25.8.2022


  4-2022             železné kovy                                                     Ing. Vladár                                    11.10.2022                                    25.11.2022