Ediční plán 2023

     číslo                  hlavní téma                                            garant                     uzávěrka všech příspěvků      datum vydání (předání do pošty)


  1-2023             pokročilé výrobní technologie                  Bc. Jan Lát, Ing. Hlavinka                  11.1.2023                                         1.3.2023


  2-2023            ekonomika a produktivita sl. výroby            Ing. Mikulčák                                    11.4.2023                                         25.5.2023


  3-2023            neželezné kovy                                             Ing. Valenta, Ph.D.                            11.7.2023                                          25.8.2023


  4-2023             železné kovy                                                     Ing. Vladár                                    11.10.2023                                        25.11.2023