Aktuální číslo

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: GIFA + Kontrola a řízení kvality | GIFA + Quality checking and control

Více

Význam systému řízení kvality v oboru slévárenství

The importance of quality control system in the field of foundry industry

Více

Prolistovat aktuální časopis

ARCHIV

Ediční plán pro další číslo

7–8/2019


Uzávěrka obsahu:

Uzávěrka inzerce:

Datum tisku:

Datum vydání: