Aktuální číslo

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: 55. slévárenské dny – vybrané přednášky + Slévárenská ročenka 2018 | Topic: 55th Foundry Days—chosen papers + Foundry Yearbook 2018

Více

Hot Distortion Test – nové možnosti pro výzkum tepelné odolnosti jader

Hot Distortion Test—new possibilities for thermal endurance research

Více

Prolistovat aktuální časopis

ARCHIV

Ediční plán pro další číslo

11–12/2018


Uzávěrka obsahu:

Uzávěrka inzerce:

Datum tisku:

Datum vydání: