Aktuální číslo

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: Informační technologie ve slévárenství | topic: IT in foundry industry

Více

Vize Odborné komise pro informatiku a automatizaci a její přínos pro české slévárenství

Vision of the Specialized Commission for Informatics and Automation and its contribution to the Czech foundry industry

Více

Prolistovat aktuální časopis

ARCHIV

Ediční plán pro další číslo

9–10/2020


Uzávěrka obsahu:

Uzávěrka inzerce:

Datum tisku:

Datum vydání: