Aktuální číslo

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: Technologičnost konstrukce odlitků a vliv na jejich vady | topic: Technological design of castings and infl uence on their defects

Více

Technologičnost konstrukce odlitků

Technological design of castings

Více

Prolistovat aktuální časopis

ARCHIV

Ediční plán pro další číslo

11–12/2020


Uzávěrka obsahu:

Uzávěrka inzerce:

Datum tisku:

Datum vydání: