Vybíráme z aktuálního čísla

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: Technologičnost konstrukce odlitků a vliv na jejich vady | topic: Technological design of castings and infl uence on their defects

Více

Technologičnost konstrukce odlitků

Technological design of castings

Více

Virtuální prototypování – cesta k optimálnímu návrhu a výrobě odlitků

Virtual prototyping—the way to optimal design and manufacture of castings

Více

Vývoj a porovnání odlitků vyrobených tlakovým litím a technologií rheocasting z hlediska technologičnosti

Development and comparison of castings produced by die-casting and rheocasting in terms of technology

Více

Svět, který přichází, přichází on-line

The world, which is coming, is coming on-line

Více

Řešení technologičnosti hliníkových odlitků odlévaných metodou vytavitelného modelu ve slévárně MESIT foundry a.s.

Solution of technological design of Al-castings poured by the lost pattern method in the joint-stock company of MESIT foundry a.s.

Více