Pyrotek - Představení firmy

Firma Pyrotek Inc. byla založena v USA v roce 1956 jako rodinná firma, s původním zaměřením na vývoj a výrobu filtračních tkanin na bázi skleněných vláken pro metalurgii hliníku. 
Sortiment firmy pro slévárenství a hutě se během času rozrůstal jak vlastním vývojem, tak i akvizicemi firem z oboru. Mezi hlavní sortiment pro slévárenství patří filtrace tekutého kovu, technologie odplynění a čištění tekutého kovu za pomocí různých typů solí, výroba žáruvzdorné keramiky, nátěrů, transport tekutého kovu, udržovací pece s přímým ohřevem atd.
Významnou součástí aktivit firmy je v současné době projektování kompletních technických řešení na základě konkrétních požadavků jednotlivých zákazníků z oboru metalurgie hliníku. 
Skupina Pyrotek Inc. má dnes více než 3 000 zaměstnanců v 35 zemích, s regionálně rozmístěnými výrobními závody, výzkumnými a vývojovými centry a místními servisními a inženýrskými týmy.
Mimo metalurgii se firma Pyrotek také zabývá i výrobou a dodávkami materiálů pro sklářský průmysl a protihlukové izolace.
Společnost Pyrotek CZ, s.r.o. byla založena v roce 1996 původně jako obchodní zastoupení pro region Střední a Východní Evropy. V roce 1998 následovalo zahájení vlastní menší výroby v pronajatých prostorách. V roce 2001 byla v Blansku postavena první vlastní výrobní hala. V průběhu následujících let byly vybudovány další tři výrobní provozy.
V současné době je výrobní centrum v Blansku největším závodem skupiny Pyrotek se 450 zaměstnanci a výrobní plochou 25 000 m2.

Odkaz na článek

Zpět na články inzerentů