Slévárenství 01 - 02/2013

Slévárenství 01 - 02/2013

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01 - 02/2013

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 4 C h u d á č e k , S .
  • 5 V a s k o v á , I .
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 8 H u r t a l o v á , L . – T i l l o v á , E . – C h a l u p o v á , M .
   • Štúdium mikroštruktúry tepelne spracovanej zliatiny AlSi12Cu1Fe
   • Microstructural study of heat treated secondary AlSi12Cu1Fe cast alloy
  • 15 E p e r j e š i , Š . a k o l .
   • Nové normy materiálov LGG – nové možnosti využitia pre konštruktérov
   • New quality standards of GJS – new possibilities of utilization for designers
  • 20 B e l a n , J . – V a š k o , A .
   • Identifi kácia typu liatiny použitím ultrazvukovej defektoskópie
   • Identification of cast iron type with using of ultrasonic defectoscopy
  • 25 F e c k o , D . a k o l .
   • Použitie Connorových vtokov k odstráneniu stiahnutín
   • Usage of Connor inlets to eliminate shrinkage
  • 28 J e l í n e k , P . a k o l .
   • Vývoj technologie výroby solných jader
   • Development of technology of salt cores manufacture
  • 32 K r i v o š , E . – P a s t i r č á k , R . – B o l i b r u c h o v á , D .
   • Vplyv zrnitosti ostriva na priedušnosť a mechanické vlastnosti formovacích zmesí
   • Influence of the base sand granularity on permeability and mechanical properties of moulding mixtures
 • Z PRAXE
  • 37 C h r á s t , J .
   • Nové technologie oddělování nálitků na velkých odlitcích ve ŽĎAS, a. s. (GOOS Engineering, spol. s r. o., Kuřim)
  • 42 P a v e l k a , T .
   • Clansman Dynamics Ltd. / Řešení pro apretaci a manipulaci s odlitky (Šebesta – služby slévárnám s. r. o., Brno)
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 44 R e c k n a g e l , U . – D a h l m a n n , M .
   • Speciální písky – ostřiva pro moderní výrobu jader a forem (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)
  • 49 E r l e b a c h , J .
   • O veletrh STAINLESS 2013 je velký zájem (Veletrhy Brno a. s., Brno)
  • 50 B i t t n i o k , R . – B ř i n č i l , T .
   • Vyšší jakost odlitků díky pokročilé technologii „fl ow control“ (FOSECO, Ostrava)
  • 52 Lost Core od firmy Bühler: Nová technologie tlakového lití otevírá široké spektrum využití (Bühler Druckguss AG, Švýcarsko)
 • RUBRIKY
  • 54 Roční přehledy
  • 56 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 60 Zprávy Svazu modeláren České republiky
  • 62 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 68 Diskuzní fórum
  • 68 Ze zahraničních časopisů
  • 70 Vysoké školy informují
  • 71 Slévárenské konference
  • 72 Aktuality
  • 72 Nekrolog
  • 73 Zahraniční slévárenské časopisy
  • 75 Umělecká litina
  • 75 Blahopřejeme
  • 76 Z historie
 • OBÁLKA
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • GIFoS, s. r. o., Brno
  • Ediční plán 2013 + Cd 2012
  • FoSECo, ostrava
 • INZERCE
  • 19 ABF, a. s., Praha FoR INdUSTRy
  • 53 Bühler druckguss AG, Švýcarsko
  • 43 Clansman dynamics Ltd., Skotsko
  • 61 dANIA A/S, dánsko
  • 31 deutsche Messe, Německo Hannover Messe
  • 41 FRAMAG Industrieanlagenbau GmbH, Rakousko
  • 39 GooS Engineering, Kuřim
  • 1 IGV technológie s. r. o., Žilina, Slovensko
  • 59 Svaz sléváren ČR Vzdělávejte se
  • 80 Targi Kielce SA, Polsko
  • 1 Vítkovice slévárny, spol. s r. o., Ostrava-Vítkovice

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01 - 02/2013

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole