Slévárenství 01 - 02/2016

Slévárenství 01 - 02/2016

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01 - 02/2016

 • ÚVODNÍ SLOVO l Introductory word
  • 5 VLADÁR, Z .
  • 6 KAFKA, V .
 • EKONOMICKÝ POHLED NA SLÉVÁRENSKOU VÝROBU | Foundry production from the economic point of view
  • 7 HERZÁN, Z . – F IŠERA, V .
   • Kalkulace výrobních nákladů a tvorba ceny odlitku ve společnosti FOCAM, s. r. o.
   • Calculation of production costs and the formation of casting prices in the company of FOCAM, s. r. o. (Ltd.)
  • 13 MIKULKA, V .
   • Zavádění štíhlé výroby ve firmě ALUCAST, s. r. o.
   • Introduction of slender production in the company of ALUCAST, s. r. o. (Ltd.)
  • 16 KAFKA, V .
   • Vybrané pohledy na hodnocení současného stavu nákladové náročnosti výroby odlitků v České republice
   • Chosen views on the assessment of the current state of the cost performance of casting production in the Czech Republic
  • 21 ŠLAJS, J .
   • Řešení problémů insolvence sléváren
   • Solution of problems of the insolvency of foundries
  • 26 ŠENBERGER, J .
   • Postavení vysokých škol jako základního článku v národním hospodářství
   • The position of universities as an essential element in the national economy
  • 28 KAFKA, V .
   • Zkušenosti se zvyšováním ekonomické efektivnosti výroby odlitků cestou PROJEKTŮ
   • Experience with increasing an economic efficiency of casting production through the PROJECTS
  • 32 JELÍNEK, P.
   • Problémy nákladovosti tryskání odlitků
   • The problems costs for blasting of castings
 • Z PRAXE – ZKUŠENOSTI S PROJEKTY OK EKONOMICKÉ ČSS | Articles oriented to practice—experience with PROJECTS of the Economic Expert Commission of the CFS
  • 35 ŽIŽKA, I . a k ol .
   • Vytváření ekonomického povědomí ve Slévárnách Třinec, a. s.
  • 37 OBRTLÍK, J .
   • JMA Hodonín – pravidelný účastník PROJEKTŮ
  • 38 MÍČA, R .
   • Zkušenosti slévárny ŽĎAS, a. s., s přínosy cestou PROJEKTŮ
  • 38 NOVOBÍLSKÝ, M .
   • Poznatky z využití PROJEKTŮ ve Slévárnách Třinec, a. s.
 • Z PRAXE | Articles oriented to practice
  • 40 FILA, P. – B ALCAR, M . – M ARTÍNEK, L .
   • Sledování neúplných vlastních nákladů při výrobě elektrooceli ve společnosti ŽĎAS, a. s.
  • 43 MERTA, P.
   • Nákladový model v tavírně společnosti METSO, a. s., Přerov
  • 44 DUDA, J . – K AFKA, V .
   • Zkušenosti s nákladovým modelem v ocelárně ve VÍTKOVICE STEEL, a. s.
  • 45 SZMEK, V .
   • Zkušenosti s řízením ekonomické efektivnosti výroby ve Slévárnách Třinec, a. s.
  • 45 ROJ ÍČEK, V . a k ol .
   • Zvyšování ekonomické efektivnosti výroby odlitků ve slévárně Beskyd, spol. s r. o., Frýdlant nad Ostravicí
  • 47 CHYTKA, P.
   • Rozbor výsledků po zavedení opatření ke zvýšení efektivity ve slévárně přesného lití IEG, s. r. o., Jihlava, z pohledu využití elektrické energie
  • 50 BRÁZDA, Z . – D AVID, M .
   • Pozitivní zkušenosti slévárny JMA Hodonín v dosahování příznivých ekonomických parametrů
  • 52 CILEČEK, J .
   • Může česká slévárna dlouhodobě prosperovat?
  • 54 SEMBDNER, M.
   • Jsou odlišnosti mezi českou a zahraniční slévárnou?
 • ROZHOVORY NA DANÉ TÉMA | Interviews on given topic
  • 56 SINAY, J .
   • Přístupy státu k podnikatelským jednotkám
  • 58 JUŘÍČEK, P.
   • Přístupy státu k podnikatelským jednotkám
  • 59 KOCIAN, J .
   • Informační nákladový systém „made by UXA“
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 60 Dotace z fondů EU pro podniky v oblasti slévárenství (Eurovision, a. s., Brno)
  • 61 IT pomocník pro dokonalé odlitky (SwissCentrum software, s. r. o., Prostějov)
 • RUBRIKY | Sections
  • 62 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 65 Zprávy Svazu modeláren České republiky | News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic
  • 66 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 68 Zprávy Spolku přesného lití | News from the Czech Investment Casting Association
  • 69 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 70 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 73 Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals
  • 74 Umělecké odlitky | Art castings
  • 75 Blahopřejeme | Congratulations
  • 76 Z historie | From the history
 • OBÁLKA | Cover
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • SwissCentrum software, s. r. o., Prostějov
  • Ediční plán Slévárenství 2016 + CD 2015
  • Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Německo
 • INZERCE | Advertisements
  • 20 ALUCAST, s. r. o., Tupesy
  • 1 BÜHLER AG, Švýcarsko
  • 60 Eurovision, a. s., Brno
  • 4 MAGMA GMBH, Pardubice
  • 39 Zdeňka Kaňová, Křenovice

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01 - 02/2016

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole