Slévárenství 01 - 02/2019

Slévárenství 01 - 02/2019

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01 - 02/2019

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 5 BRYKSÍ STUNOVÁ, B.:
   • Holečkova konference: z praxe a s tradicí
 • 8. HOLEČKOVA KONFERENCE | 8th Holeček’s conference
  • 7 BRYKSÍ STUNOVÁ, B.; HENZL, D.:
   • Porovnání kvality odlitků pístů od různých výrobců
   • Comparison of casting quality of pistons from different manufacturers
  • 12 LUŇÁK, M.; HORKÝ, K.:
   • Již 4. generace nízkotlakých licích strojů ve slévárně BENEŠ a LÁT a.s.
   • Already the 4th generation of low pressure casting machines in the foundry of BENEŠ a LÁT a.s.
  • 16 LÁNA, I.; PTÁČEK, J.
   • Měrná elektrická vodivost podeutektického siluminu v závislosti na ošetření taveniny
   • Specific electric conductance of hypoeutectic silumin depending on melt treatment
  • 20 BRYKSÍ STUNOVÁ, B.:
   • Odlitky ze slitin hořčíku a jejich dopad na životní prostředí
   • Magnesium alloys castings and their impact on the environment
  • 28 KRŇÁVEK, Š.:
   • Optimalizace procesu tlakového lití ložiskových štítů pomocí nové ošetřovací hlavy
   • Optimization of process of pressure die casting of bearing shields with the aid of a new spraying head
  • 34 GANGOLI, S.; KENWORTHY, B.; BURAGINO, G.; HEWERTSON, R.; SANE, A.; MOCSARI, J.:
   • Inteligentní technologie spalování s kyslíkem a strategie sekundárního tavení neželezných kovů v komorové peci
   • Intelligent technology of combustion with oxygen and a strategy of secondary melting of non-ferrous metals in a chamber furnace
 • OSTŘIVO | Silica sand
  • 40 RECKNAGEL, U.:
   • Chromitový písek: ostřivo pro výrobu forem a jader již více než 50 let, 1. část: mineralogie, ložiska a použití
  • 44 RECKNAGEL, U.:
   • Chromitový písek: ostřivo pro výrobu forem a jader již více než 50 let, 2. část: spékavost při teplotách od 1100 do 1500 °C
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 52 Wöhr CZ s.r.o., BRNO
   • Mechanizace formování Wöhr
  • 54 Mec.F.Consulting s.r.o., Slovensko
   • Automatizace robotického broušení ve slévárně budoucnosti. Řešení skupiny MAUS
 • ROZHOVORY | Interviews
  • 56 HAVELKA, P.:
   • Já to tedy beru, šéfe!
 • RUBRIKY | Sections
  • 58 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 60 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 63 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 65 Zprávy Spolku přesného lití | News from the Czech Investment Casting Association
  • 66 Slévárenská výroba v zahraničí | Foundry production abroad
  • 68 Abstrakty | Abstracts
  • 69 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 71 Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals
  • 72 Publikace | Publications
  • 73 Zajímavosti | Curiosities
  • 72 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 74 Blahopřejeme | Congratulations
  • 74 Vzpomínáme | Commemorations
  • 75 Výzkum a vývoj | Research & development
  • 76 Životní prostředí | Environment
 • OBÁLKA | Cover
  • Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o., Děčín
  • Wöhr CZ s.r.o., Brno
  • Mec.F.Consulting s.r.o., Slovensko
 • INZERCE | Advertisements
  • 39 AIR PRODUCTS spol. s r.o., Děčín
  • 15 Veletrhy Brno, a.s., GIFA
  • 51 ČSS, z.s., 56. slévárenské dny
  • 50 Eurac Hradec s.r.o., Hradec Králové
  • 75 Format 1 spol. s r.o., Křenovice
  • 61 Messe Stuttgart, CastForge 2020
  • 59 Silikátová společnost České republiky z.s.
  • 6 Svaz sléváren ČR
  • 33 TIESSE PRAHA s.r.o.
  • 4 Technické muzeum v Brně

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01 - 02/2019

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole