Slévárenství 01 - 02/2020

Slévárenství 01 - 02/2020

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01 - 02/2020

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 4 BOLIBRUCHOVÁ, D.
   • Hliník je tu
 • SLITINY HLINÍKU | Al alloys
  • 5 HAJDÚCH, P.; DJURDJEVIC, M. B.; BOLIBRUCHOVÁ, D.
   • Nové trendy vo výrobe hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel
   • New trends in the production of aluminium castings for the automotive industry
  • 8 BRŮNA, M.; REMIŠOVÁ, A.; DOJKA, R.
   • Vplyv odlievania a geometrie vtokovej sústavy na kvalitu odliatkov
   • Influence of pouring and geometry of a gating system on quality of castings
  • 14 MATEJKA, M.; BOLIBRUCHOVÁ, D.
   • Vplyv pomeru primárnej zliatiny AlSi9Cu3 a vratného materiálu na vznik trhlín
   • Effect of ratio of primary AlSi9Cu3 alloy and return material on tears formation
  • 20 PASTIRČÁK, R.; MARTINEC, D.; KANTORÍKOVÁ, E.
   • Technológia semisolid squeeze casting
   • Semisolid squeeze casting technology
  • 24 BOLIBRUCHOVÁ, D.; EPERJEŠI, Ľ.; DEMČÁKOVÁ, L.
   • Vplyv zanášania termoregulačných okruhov vo vysokotlakovej forme na kvalitu hliníkových odliatkov
   • Impact of thermoregulation circuits clogging in a high-pressure mould on quality of aluminium castings
  • 28 KOŇÁR, R.
   • Možnosti nedeštruktívnej kontroly odliatkov z hliníkových zliatin
   • Possibilities of non-destructive testing of aluminium alloy castings
 • ČLÁNKY MIMO DANÉ TÉMA | Articles beyond the given topic
  • 33 KAFKA, V. a kol.
  • Odborná komise ekonomická ČSS ukončila PROJEKT XIX zaměřený na motivaci pracovníků a řízení nákladů tekutého kovu
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 36 Jolly Stampi
   • Jolly Stampi – váš partner pro vývoj, konstrukci a výrobu forem pro tlakové odlitky ze slitin hliníku a hořčíku
  • 38 Meccanica Pi.Erre Srl
   • Dodavatel řešení pro ostřih odlitků a automatizaci navazujících operací slévárnám tlakového a kokilového lití
 • RUBRIKY | Sections
  • 41 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 42 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 43 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 44 Slévárenské akce | Foundry events
  • 45 Výzkum a vývoj | Research and development
  • 46 Slévárenská výroba ve světě | World foundry production
  • 51 Transactions AFS 2018
  • 52 Výtahy přednášek SSK | Summaries of the WFC lectures
  • 54 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 57 Publikace | Publications
  • 58 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 60 Z historie | From the history
 • OBÁLKA | Cover
  • Hüttenes-Albertus, s.r.o.
  • ČSS, z.s., 57. slévárenské dny®
  • Veletrhy Brno, a.s., FOND-EX 2020
  • Šebesta-služby slévárnám s.r.o.
 • INZERCE | Advertisements
  • 1 Ediční plán Slévárenství 2020
  • 49 Format 1 spol. s r.o., Křenovice
  • 19 Naveletrh, s. r. o., Praha, CastForge 2020
  • 35 Správa státních hmotných rezerv České republiky
  • 40 Technické muzeum v Brně

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01 - 02/2020

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole