Slévárenství 02 - 03/2004

Slévárenství 02 - 03/2004

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 02 - 03/2004

 • NA AKTUÁLNÍ TÉMA
  • MEGI ve slévárenském průmyslu
  • MEGI in the foundry industry
 • NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE – SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ
  • 61 Ptáček, L.:
   • Slévárenské slitiny hořčíku
   • Foundry magnesium alloys
  • 66 Juřička, I. – Maisnar, J.:
   • Specifické podmínky tavení a lití hořčíkových slitin
   • Specific conditions of melting and casting of magnesium alloys
  • 71 Vojtěch, D. a kol.:
   • Vlastnosti nové slévárenské slitiny Al-Zn-Mg-Cu-Ni-Si
   • Properties of a new Al-Zn-Mg-Cu-Ni-Si casting alloy
  • 75 Tillová, E. – Chalupová, M.:
   • Aplikácia nekonvenčných metód hodnotenia štruktúry pri štúdiu zliatin Al-Si-Mg
   • Application of unconventional methods of structure evaluation during research of Al-Si-Mg alloys
  • 80 Pastirčák, R. – Sládek, A. – Bolibruchová, D.:
   • Zisovanie štruktúrnych charakteristík zliatin hliníka pomocou termickej analýzy
   • Specification of Al–alloys structural constituents with thermal analysis
  • 83 Vojtěch, D.:
   • Slévárenské slitiny titan-křemík pro vysokoteplotní aplikace
   • Titanium-silicon casting alloys for elevated temperature applications
 • POUŽITÍ TAVIDEL PŘI TAVENÍ SLITIN HLINÍKU
  • 88 Vývoj, hodnocení a použití granulovaných a práškových tavidel v přepravních pánvích, kelímkových a plamenných pecích
  • Development, evaluation, and application of granular and powder fluxes in transfer ladles, crucible, and reverberatory furnaces
 • PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
  • 95 Lubojacký, M. a kol.:
   • Zamezení vzniku slévárenských vad typu porušení celistvosti a výskytu ředin v kritických místech ocelového odlitku
   • Prevention to the occurrence of foundry defects of the type of compactness failure and shrinkage porosity in critical points of a steel casting
 • RUBRIKY
  • 100 Roční přehledy
  • 109 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 109 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 116 Odborné semináře a konference
  • 117 Aktuality
  • 119 Veletrhy a výstavy
  • 120 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 126 Novinky z firem
  • 126 Ekologie
  • 127 Slévárenská terminologie
  • 127 Hospodářský přehled
  • 128 Z historie
  • 132 Burza
 • obsah inzertní části
  • OBÁLKA
   • 1. str. Ashland-Südchemie-CZ s.r.o.
   • 2. str. FOND-EX, Brno
   • LINDE Technoplyn, a.s., Praha
   • 3. str. BAS Rudice s.r.o.
   • DISA Industries s.r.o., Příbram
   • METAL, Polsko
   • 4. str. FOSECO ČESKÁ s.r.o.

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 02 - 03/2004

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole