Slévárenství 02/2021

Slévárenství 02/2021

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 02/2021

 • NA ZAČÁTEK | To begin with
  • 66 KOSTELKA, A.
   • Slovo redaktora/Editorial
 • EKONOMIKA A PRODUKTIVITA SLÉVÁRENSKÉ VÝROBY | Economy and productivity foundry production
  • 67-69 KOSTELKA, A.
   • Produktivita jako mnohasložková slitina
  • 70-75 SVADBÍK, M.
   • „Tavení 4.0“ – digitalizace a počítačová kontrola tavení ve slévárnách
  • 76-77 TENGLER, L.
   • Nastavení a hodnocení parametrů pro sledování produktivity slévárenské výroby ve společnosti ALUMETALL CZ s.r.o.
  • 78-81 JÍLEK, I.
   • Zavedení úkolové mzdy – cesta ke zvýšení produktivity slévárenské výroby
  • 82-86 ZÁVRBSKÁ, M.
   • Zavedení nového způsobu popisu výrobní technologie, normování výrobních operací, kalkulace výrobních nákladů a prodejní ceny ve společnosti HAMAG, spol. s r.o.
  • 87-92 KINDERMANNOVÁ, V.
   • Využití nákladového modelu pro plánování, řízení nákladů a predikci hospodářského výsledku společnosti
  • 93-96 ANDOK, K.
   • Vzdělávání Svazu sléváren ve společnosti METALURGIE RUMBURK s.r.o.
 • JEDNODUŠE Z PRAXE | Simply of practice
  • 97 KOSTELKA, A.
   • Analýza tavírny z hlediska měření – příklad
  • 98 KOSTELKA, A.
   • Identifi kace faktorů produktivity tavírny – příklad
 • ZE SVAZU SLÉVÁREN ČR | From the Association of Foundries of the Czech Rep.
  • 99 VLADÁR, Z.
   • Zasedání představenstva a DR Svazu
  • 100-103 HLAVINKA, J.
   • Dopady pandemie COVID na české slévárenství
  • 104 HLAVINKA, J.
   • Indikátory slévárenské produkce v zemích EU
  • 105-106 KRISTOŇ, F.
   • Vzdělávání Svazu sléváren České republiky
 • PENÍZE | Money
  • 107 BUREŠ, J.
   • Průmysl ve znamení silných zakázek a slabší výroby
  • 108-110 MIERVA, P.
   • OP PIK připravuje poslední výzvy!!!
 • LIDÉ VE SLÉVÁRENSTVÍ | People in foundry
  • 111 Aleš Hanus nekrolog
  • 112 Antonín Pantůček nekrolog
  • 113 Josef Novotný osmdesátníkem
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 114-116 SECO/WARWICK moderní tepelné zpracování Al a Mg slitin
  • 117-118 KACHLÍK, P.
   • Regenerace písku místo deponace
  • 119-120 KOŇAŘÍK, M.
   • ITeuro přispívá k efektivitě v Kovolisu Hedvikov
  • 121-122 Geografi cká poloha jako výhoda pro podnikání i pro život
  • 123 PAVLOVEC, V.
   • OTTO-JUNKER moderní indukční tavící pece
  • 124 KUBELKOVÁ, I.
   • Automatické broušení a cídění pro slévárny od P. S. Auto Grinding
 • OBÁLKA | Cover
  • HWS
  • RGU CZ
  • Hüttenes Albertus
  • Šebesta
 • INZERCE | Advertisements
  • 77 ATTIS Software
  • 116 SECO/WARWICK
  • 125 Laempe
  • 126 TU Košice

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 02/2021

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole