Slévárenství 03 - 04/2010

Slévárenství 03 - 04/2010

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 03 - 04/2010

 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 79 B o l i b r u c h o v á , D . – B r ů n a , M . – S l á d e k , A .
   • Vplyv pretavovania na vlastnosti zliatiny AlSi7Mg0,3 modifikovanej stronciom
   • Influence of remelting on properties of AlSi7Mg0.3 alloy modified with strontium
  • 83 Č e c h , J . a k o l .
   • Predikce pórovitosti a mikrostruktury u tlakově litého odlitku z Al slitiny pomocí simulace a experimentu
   • Prediction of porosity and microstructure in pressure die-casting of Al alloy, using simulation and experiment
  • 90 T e s a ř o v á , H . a k o l .
   • Cyklická plasticita a únavová životnost izotermicky zušlechtěných LKG legovaných niklem
   • Cyclic plasticity and fatigue life of nickel alloyed ADI
  • 95 V l a s á k , T . a k o l .
   • Creep austenitické litiny s kuličkovým grafitem
   • Creep of austenitic ductile cast iron
  • 99 P e t r í k , J . – T o m p o š , T .
   • Spôsobilosť skúšky zabiehavosti horizontálnou metódou
   • Capability of the horizontal fluidity test
  • 104 Ž a r n o v s k ý , J . – M a l i k , J . – K o v á č , I .
   • Vplyv pôsobenia dotlaku pri liatí hliníkových a železných zliatin pod tlakom
   • Process pressure influence at aluminium and ferrous pressure die casting
 • Z PRAXE
  • 106 A d a m u s , P . a k o l .
   • Výsledky zkušebního provozu s novým českým bentonitem
   • Results of test operation with a new Czech bentonite (Sedlecký kaolin, a. s., Božičany)
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 108 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 109 P i o s i k , T . – N o v o t n ý , J .
   • Použití zařízení pro obrábění tryskáním (PPP TECHNICAL Sp. z o. o., Nowa Sól, Polsko)
  • 112 E r l e b a c h , J .
   • Rakousko – partnerská země MSV 2010 a váš partner v oblasti inovací (Veletrhy Brno, a. s.)
 • RUBRIKY
  • 113 Roční přehledy
  • 116 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 118 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 121 Vzdělávání
  • 122 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 125 Blahopřejeme
  • 126 Z historie
 • OBÁLKA
  • COMMEXIM a. s., Říčany u Prahy
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • Veletrhy Brno, a. s., Brno
  • PPP TECHNICAL Sp. z o. o., Nowa Sól, Polsko
 • inzerce
  • 103 LAC, s. r. o., Rajhrad
  • 89 Lungmuss Feuerfest Tschechien s. r. o., Brno
  • 75 Sedlecký kaolin, a. s., Božičany
  • 125 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 112 Veletrhy Brno, a. s., Brno
  • 119 47. slévárenské dny® 2010
 • vložená inzerce
  • Rakovnické tvářecí stroje s. r. o., Rakovník

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 03 - 04/2010

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole