Slévárenství 03 - 04/2012

Slévárenství 03 - 04/2012

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 03 - 04/2012

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 65 B u r i a n , A .
   • Formovací směsi pro výrobu forem a jader – aktuální trendy
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 66 J e l í n e k , P .
   • Anorganická pojiva si razí cestu do sléváren
   • Inorganic binders make way to foundries
  • 71 N e u d e r t , A .
   • Vývojové trendy u jednotných formovacích směsí pro litinové odlitky
   • Development trends of unit moulding mixtures for iron castings
  • 75 C u p á k , P .
   • I organická pojiva mohou být ekologicky příznivá
   • Even organic binders can be environmental friendly ones
  • 79 N e u d e r t , A .
   • Řízení oživování jednotné formovací směsi
   • Controlled reactivation of unit moulding mixtures
  • 85 J e l í n e k , P . – M i k š o v s k ý , F . – A d á m k o v á , E .
   • Ovlivňování pevnostních charakteristik solných, ve vodě rozpustných jader
   • Influencing the strength characteristics of salt cores soluble in water
  • 90 B e ň o , J . a k o l .
   • Alternativní využití jádrových směsí, část II: CO2-rezol, croning
   • Alternative use of core mixtures, part II: CO2-resol, croning
  • 95 F o š u m , J .
   • Chemicky vytvrzované směsi s anorganickými pojivy – současný stav využívání v českých slévárnách
   • Chemically hardened mixtures with inorganic binders – present state of using them in Czech foundries
  • 98 F o š u m , J .
   • Současný stav využívání skořepinových systémů pro výrobu forem a jader v českých slévárnách
   • Present state of utilization of shell systems for manufacture of moulds and cores in Czech foundries
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 100 R e c k n a g e l , U . – I v a n o v , S .
   • Určování vytvrzovacích vlastností samotvrdnoucích formovacích směsí pojených syntetickými pryskyřicemi přímo ve slévárně (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)
  • 104 Zástupci slévárenství se letos opět sejdou v Brně FOND-EX 2012 společně s MSV (Veletrhy Brno a. s., Brno)
  • 106 H r a b i n a , D . a k o l .
   • Turbo print ® – odstředivý filtrační systém (FOSECO Ostrava)
  • 110 Sedlecký kaolin a. s. – výrobce slévárenských bentonitů (Sedlecký kaolin a. s., Božičany)
 • RUBRIKY
  • 111 Roční přehledy
  • 114 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 117 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 120 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 123 Slévárenské veletrhy
  • 125 Vysoké školy informují
  • 127 Vzdělávání
  • 128 Umělecká litina
  • 128 Blahopřejeme
  • 129 Z historie
  • 134 Ediční plán Slévárenství 2012
 • OBÁLKA
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • Veletrhy Brno a. s. FOND-EX 2012
  • FORMSERVIS, spol. s r. o., Brno
  • FOSECO, Ostrava
 • inzerce
  • 64 BUSINESS Network, MIDEST 2012
  • 94 GRAPA, s. r. o., Kutná Hora
  • 126 GUT CZ, s. r. o., Brno
  • 61 JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice
  • 61 LAC, s. r. o., Hrušovany u Brna
  • 110 Šimeček, spol. s r. o., Štítina
  • 94 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 03 - 04/2012

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole