Slévárenství 03 - 04/2017

Slévárenství 03 - 04/2017

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 03 - 04/2017

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 76 ŠLAJS, J .
   • Aditivní technologie vstupují do procesu slévárenské výroby
 • ADITIVNÍ VÝROBA | Additive manufacturing
  • 77 ŠPIČKA, I .; TYKVA, T .
   • Aditivní výroba a automatizace ve slévárenství
   • Additive manufacturing and automation in foundry industry
  • 81 ZAJÍČEK, R .
   • 3D tisk ve slévárenství v České a Slovenské republice
   • 3D printing in foundry industry in the Czech and Slovak republics
  • 85 JIRÁNKOVÁ, H .
   • 3D tiskárny v praxi – využití moderní technologie ve slévárenství
   • 3D printers in practice—the use of modern technology in the foundry industry
 • ROZHOVORY NA DANÉ TÉMA | Interviews on given topic
  • 89 GEIER, G .
   • Vstřelování jader versus 3D tisk jader
   • Core injection vs. 3D core printing
 • LITERÁRNÍ PŘEHLEDY | Literary overviews
  • 93 Aditivní výroba a simulace slévárenských procesů ve slévárenských časopisech
  • Additive manufacturing and simulations of foundry processes in foundry journals
 • Z PRAXE | Articles oriented to practice
  • 97 SZTURC, P.
   • Využití odpadního tepla k výrobě elektrické energie a dodávce tepla
   • Waste heat recovery in the steel mill for production of electricity and heat supply
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 98 Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
   • 3D tisk. Úzká spolupráce firem voxeljet a Hüttenes-Albertus Group
  • 102 METOS, v. o. s., Chrudim
   • 3D data ve slévárenství
  • 103 ACESO PRAHA, s. r. o.
   • Ondarshiner. Poprvé v Evropě! Stroj, který zajistí všechny potřeby pro regeneraci písku
  • 104 ALTREVA, spol. s r. o., Třebíč
   • Poctivé pracovní oděvy s dlouhou životností pro náročný průmysl
  • 106 Eurovision, a. s., Brno, Praha
   • Vyplatí se čerpat dotace z EU? … ano
  • 107 Rösler Oberflächentechnik GmbH, Untermerzbach, Německo
   • Kontinuální omílací systém přizpůsobený stávající periferii
   • Rychlé a efektivní obrábění hliníkových tlakových odlitků
 • ROZHOVORY | Interviews
  • 108 GÁČ, D .
   • Možnost zaměstnávání odsouzených ve slévárně na příkladu brněnské věznice
 • RUBRIKY | Sections
  • 110 Roční přehledy | Annual overviews
  • 114 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 118 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 120 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 122 Slévárenské veletrhy | Foundry fairs
  • 123 Zajímavosti | Curiosities
  • 124 Výzkum, vývoj, programy a projekty | Research, development, programs and projects
  • 125 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 126 Publikace | Publications
  • 126 Transactions AFS
  • 127 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 130 Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals
  • 131 Blahopřejeme | Congratulations
  • 131 Nekrolog | Obituary
  • 132 Vzpomínáme | Commemorations
 • OBÁLKA | Cover
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • MODELÁRNA LIAZ, s. r. o., Liberec
  • WÖHR CZ, s. r. o., Brno
  • METOS, v. o. s., Chrudim
 • INZERCE | Advertisements
  • 103 ACESO PRAHA, s. r. o.
  • 105 ALTREVA, spol. s r.o., Třebíč
  • 173 ČSS, z. s.
  • 54. slévárenské dny®
  • 106 Eurovision, a. s., Brno, Praha
  • 107 Rösler Oberflächentechnik GmbH, Untermerzbach, Německo
  • 117 SSČR, profesní vzdělávání pracovníků

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 03 - 04/2017

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole