Slévárenství 04/2001

Slévárenství 04/2001

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 04/2001

 • Obsah
  • 203 Ptáček, L. — Ustohal, V.:
   • Slitiny zinku pro odlitky
  • 208 Ustohal, V.:
   • Měď a slitiny mědi pro odlitky
  • 218 Kořený, R. — Havlík, P.:
   • Metalurgie a technologie výroby odlitků ze sítin mědi
  • 223 Hrabánek, R.:
   • Uplatnění tlakových odlitků ze slitin zinku v konkurenci se slitinami hliníku a hořčíku
  • 225 Henc, J.:
   • Sléváma slitin hliníku ČZ Strakonice, a.s.
  • 229 Cileček, J.:
   • Výroba odlitků ze slitin hliníku přesným litím metodou vytavitelného modelu ve slévárně FIMES, a.s.
  • 231 Bůhrig-Polaczek, A. — Schindelbacher, G. — Rockenschaub, H.:
   • Použití metod Rapid Prototyping ve slévárenství
  • 236 Tegel, M. — Brandštetr, J. — Rusín, K.:
   • Použití roztokové kalorimetrie pro zjišťování zbytků anorganických pojivových obálek na zmech regenerovaného ostřiva
  • 242 Skrbek, B.:
   • Ultrazvuková diagnostika vnitřních vad odlitků z litiny s kuličkovým grafitem — srovnání s prozařovacími metodami
  • 245 VOCHOC, s.r.o., výrobce ochranných oděvů a ochranných prostředků proti tepelným rizikům
  • 246 Otáhal, V.:
   • Evropský slévárenský průmysl v roce 1999 — část I. Slévárenství zemí organizovaných v CAEF
  • 256 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 258 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 265 Z odbomého života
  • 270 Rozhovory
  • 271 Jubilea
  • 272 Aktuality z domova
  • 272 Aktuality ze zahraničí
  • 277 Roční přehledy
  • 282 Ze zahraničních časopisů
  • 283 Z historie
  • 286 Publikace
 • Obsah inzertní části
  • obálka
  • 1. str.. DROP-PRESS, spol. s r.o., Čáslav
  • 2. str. VOCHOC, s.r.o., Zbůch
  • 3. str. Slévárenská ročenka České slévárenské společnosti
  • 4. str. SAND TEAM, spol. s r.o., Bmo
  • ČZ Strakonice, a.s.
 • volně vložený list
  • Sklenář, s.r.o., transportní systémy

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 04/2001

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole