Slévárenství 04/2007

Slévárenství 04/2007

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 04/2007

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 143 Elbel, T.:
   • Spolupráce slévárny s konstruktérem je stále potřebná
 • SPOLUPRÁCE KONSTRUKTÉRA A SLEVAČE – TECHNOLOGIČNOST KONSTRUKCE ODLITKŮ
  • 144 Bednář, B.:
   • Zásady volby materiálu odlitku
   • Principles of the choice of casting material
  • 149 Elbel, T. – Havlíček, F.:
   • Hospodárné konstruování odlitků – co by měl vědět konstruktér o vzniku odlitku
   • Cost-effective casting design – what should designer know about cast part formation
  • 156 Herman, A.:
   • Problematika technologičnosti konstrukce a výroby velkých odlitků raznic
   • Technologicality problems of design and manufacture of heavy castings of stamping dies
  • 161 Demirel, C. a kol.:
   • Náhrada ocelového nosiče motoru levnějším a lehčím odlitkem z ADI
   • Replacement of a steel engine carrier by a cheaper and a lighter casting from ADI
  • 165 Hampl, J. – Vondrák, V.:
   • Technologičnost konstrukce litinových odlitků
   • Technologicality of iron casting design
  • 170 Králíček, F.:
   • Spolupráce inženýrské firmy se slevači při vývoji náročných odlitků
   • Collaboration of an engineering firm with foundrymen at designing the challenging castings
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 174 Šlajs, J.:
   • České slévárenství v kontextu světové konkurence – II. část
   • Czech foundry industry in the context of the worldwide competition – Part II
 • Firemní prezentace
  • 180 KOVOLIT, a. s., Modřice
  • 182 MECAS ESI s. r. o., Brno
  • 184 FORMSERVIS, spol. s r. o., Brno
  • 186 HÜTTENES-ALBERTUS CZ s. r. o., Brno
 • RUBRIKY
  • 189 Roční přehledy
  • 192 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 200 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 203 Vzdělávání
  • 204 Zahraniční slévárenské svazy
  • 204 Slévárenské konference
  • 207 Umělecká litina
  • 207 Aktuality
  • 209 Blahopřejeme
  • 210 Vzpomínáme
  • 210 Výročí
  • 212 Z historie
 • obsah inzertní části
  • obálka
  • KOVOLIT, a. s., Modřice
  • MECAS ESI s. r. o., Plzeň
  • FORMSERVIS, spol. s r. o., Brno
  • HÜTTENES-ALBERTUS CZ s. r. o., Brno
  • 179 BAS Rudice, s. r. o., Blansko
  • 178 DISA Industries s. r. o., Příbram
  • 188 FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 199 FRECH CZ, Střelice
  • 211 RESPECT OSTRAVA, s. r. o., Ostrava
  • 194 SEPT amyl s. r. o., Ostrava-Přívoz
  • 216 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 173 Veletrhy Brno, a. s., Brno

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 04/2007

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole