Slévárenství 04/2021

Slévárenství 04/2021

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 04/2021

 • NA ZAČÁTEK + ZE SVAZU SLÉVÁREN ČR | To begin with + From the Association of Foundries of the Czech Rep.
  • 202 VLADÁR, Z.
   • Turbulence nekončí – zamyšlení prezidenta Svazu sléváren
  • 203 KOSTELKA, A.
   • Slovo redaktora/Editorial
  • 204-206 HLAVINKA, J.
   • Ze zasedání CAEF
  • 207 HLAVINKA, J.
   • Indikátory slévárenské produkce v zemích EU
 • VÝROBA ODLITKŮ ZE SLITIN ŽELEZA | Ferrous casting production
  • 208-212 MIKULČÁK, K.
   • Projekty ve slévárně ZPS
  • 213-215 ROZHOVOR SLÉVÁRENSTVÍ s GENERÁLNÍM ŘEDITELEM Žďas – 70. výročí fi rmy
  • 216-221 BREDL, J.
   • Optimalizace technologie výroby odlitku vřeteníku z tvárné litiny
  • 222-226 BRÁZDA, Z., HNILICA, R.
   • 140 let slévárny VAG Hodonín
  • 227-230 ZÁVRBSKÁ, M.
   • Využití moderní metody řízení nákladů Activity-Based Costing ve společnosti HAMAG
  • 231-234 FIALA, A.
   • Technické normy – standardizační prostředí
  • 235-240 ODEHNAL, J., LUDVÍK, P., LUDVÍKOVÁ, L.
   • Niklové superslitiny pro komponenty jaderných reaktorů IV. generace
  • 241-245 GAWROVNOVÁ, M., KIELAR, Š.
   • Efekt kumulativního mísení na vlastnosti formovací směsi písek-voda-bentonit
  • 246 KOCIÁN, J.
   • UXA – 135. a 30. výročí
 • RŮZNÉ | Miscellanea
  • 247 Hannover Messe 2022 s dotací pro MSP
  • Hutnický seminář Národního technického muzea
  • Vánoce ve zvonařství
 • PENÍZE | Money
  • 248 BUREŠ, J.
   • Inflační horečka ještě není za vrcholem
  • 249-250 TOMAŠTÍK, J., BUREŠ, J.
   • Investiční pobídky: Blýská se na lepší časy
  • 251 MUŘICKÝ, E.
   • Podpora Ministerstva průmyslu a obchodu slévárenskému oboru
 • LIDÉ VE SLÉVÁRENSTVÍ | People in foundry
  • 252 Jaroslav Kříž - nekrolog
  • Jan Rous - nekrolog
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 253-255 Profl tr + Metakon – Úspory provozních nákladů vzduchotechniky
  • 256-259 Hüttenes – Albertus – Nový separační prostředek pro směsi za syrova
  • 261 Respect – pojištění
 • OBÁLKA | Cover
  • FOSECO
  • ČSOB
  • ŽĎAS
  • HÜTTENES - ALBERTUS CZ
 • INZERCE | Advertisements
  • 253 Profi ltr
  • 253 Metakon
  • 256 Hüttenes – Albertus
  • 260 MAGMA
  • 250 Heinrich Wagner Sinto
  • 261 RESPECT
  • 262 ČVUT FS

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 04/2021

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole