Slévárenství 05 - 06/2002

Slévárenství 05 - 06/2002

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 05 - 06/2002

 • Obsah
  • 175 Bakó, K.:
   • Pracovníci ve slévárenství potřebují odborné vzdělávání
   • Foundry workers need vocational training
  • 177 Szlauer, M. – Cvrk, Z.:
   • Čištění odsávaného vzduchu od terciárních aminů při výrobě jader technologií Cold box
   • Cleaning of exhausted air from tertiary amines in manufacture of cores by Cold box technology
  • 181 Dahlmann, M. a kol.:
   • Syntetická slévárenská ostřiva přinášejí nové možnosti
   • Synthetic foundry base sands bring new possibilites
  • 184 Antoš, P. – Burian, A.:
   • Možnosti regenerace formovacích směsí s vodním sklem
   • Possibilities of reclamation of sodium silicate sands
  • 188 Jelínek, P. – Balinski, A.:
   • Jsou vyčerpány všechny možnosti zvyšování pojivových vlastností Na-silikátů?
   • Are all possibilites of improving the binding properties of Na-silicates exhausted?
  • 194 Pavelek, J. – Košvanec, L.:
   • Náhrada tělesa vytloukacího vibračního bubnu ve slévárně FEREX-ŽSO, spol. s r.o., Liberec
   • Replacement of a body of a vibration shaking-out drum in the foundry of the firm FEREX-ŽSO, spol. s r.o. (Ltd.), in Liberec
  • 201 Didion, M. – Grillo, A. – Horáček, M.:
   • Rotační bubny s médiem firmy DIDION – nový koncept oddělování odlitků od formovací směsi přinášející především úspory v dokončujících operacích
   • Rotary drums with DIDION medium – a new conception of separation of castings from moulding sand bringing particularly savings in finishing operations
  • 205 Kristoň, F. – Svadbík, M.:
   • Nové přístupy v poskytování manažerských informací v grafické verzi systému OPTI
   • New approaches to providing manager information in a graphic version of the system OPTI
  • 209 Herman, A.:
   • Nejrychlejší (NOVACAST) a nejpřesnější (PAM-CAST) počítačová simulace lití na světě
   • The most rapid (NOVACAST) and the most accurate (PAM-CAST) computer simulation of casting in the world
  • 213 Stroppe, H. – Ambos, E. – Todte, M. – Bouska, O.:
   • Optimalizace mechanických vlastností vysoce namáhaných odlitků s přímou kontrolou licího procesu
   • Optimization of mechanical properties of high-stressed castings with direct checking of casting process
  • 217 Sedlák, Z. – Bartoš, R.:
   • Ekologické řešení modernizace slévárny AGS Jičín, a.s., v tavírně a čistírně realizované formou generální dodávky firmou Kovoprojekta Brno, a.s.
   • Environmental friendly solution of modernization of the foundry of the joint-stock company AGS Jičín, a.s., in melting and cleaning shops realized in a form of a general supply by the joint-stock company Kovoprojekta Brno, a.s.
  • 223 Neudert, A. – Burian, J.:
   • Využití matematického modelování pro predikci znehodnocení jednotné formovací směsi
   • Utilization of mathematic modelling for prediction of depreciation of unit moulding sand
  • 229 Holas, P.:
   • Průmyslové pece a sušárny LAC Rajhrad
   • Industrial furnaces and driers of the firm LAC at Rajhrad
  • 232 Kafka, V. a kol.:
   • Porovnání nákladů odlitků ze železných kovů – cesta k řízení nákladové náročnosti
   • Comparison of costs of ferrous castings – a way to cost demands control
  • 236 Staněk, P. – Hejl, J.:
   • SLEVARSYS – nové trendy v českém informačním systému pro slévárny
   • SLEVARSYS – new trends in Czech information system for foundries
 • Obsah inzertní části
  • obálka
  • 1. str. Cannoneer, a.s., Horní Jiřetín
  • 2. str. Hunter Automated Machinery Corporation, USA
  • 3. str. Metal, Polsko
  • K. Rump, Německo
  • 4. str. Silchem, spol. s r.o., Neštěmice
  • Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • Metakon, s.r.o., Brno
  • MH Consulting – DIDION, Brno
  • Igor Láník – Techservis Boskovice
  • Cannoneer, a.s., Horní Jiřetín
 • volně vložený list
  • Disa Industries, s.r.o., Příbram

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 05 - 06/2002

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole