Slévárenství 05 - 06/2009

Slévárenství 05 - 06/2009

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 05 - 06/2009

 • OBSAH
  • 133 slévárenské dny 2009, PLÁNEK
  • foundry days 2009, PLAN
  • 134 STF 2009, PROGRAM
  • WTF 2009, PROGRAM
 • ÚVODNÍ SLOVO     INTRODUCTORY WORD
  • 136 H o r á č e k , M .
  • 138 Ž i ž k a , I . – H l a v i n k a , J .
 • WFO
  • 140 H o r á č e k , M . – T u r n e r , A .
   • Světová slévárenská organizace – WFO
   • World Foundrymen Organization – WFO
 • ČESKÁ REPUBLIKA – SLÉVÁRENSTVÍ     CZECH REPUBLIC – FOUNDRY INDUSTRY
  • 142 H l a v i n k a , J .
   • Svaz sléváren České republiky
   • Association of Foundries of the Czech Republic
  • 143 K o p l í k , R .
   • Svaz modeláren České republiky
   • The Association of Pattern Shops of the Czech Republic
  • 144 Š l a j s , J .
   • Česká slevárenská společnost
   • Czech Foundrymen Society
  • 145 J a n k ů j , L .
   • Sdružení přesného lití
   • Investment Casting Association
  • 146 R o u č k a , J .
   • VUT v Brně, fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie – odbor slévárenství
   • University of Technology in Brno, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Technology – Foundry Department
  • 147 E l b e l , T .
   • VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, katedra slévárenství
   • Mining University – Ostrava, Fakulty of Metallurgy and Material Engineering, Foundry Department
  • 148 N ě m e c , M .
   • ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie – odbor slévání
   • CTU in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Manufacturing Technology Department – Casting Division
  • 149 N o v á , I .
   • Technická univerzita v Liberci, Katedra strojírenské technologie, oddělení strojírenské metalurgie
   • Technical university of Liberec, Department of Engineering Technology, Division of Engineering Metallurgy
  • 150 Š e v č í k , J .
   • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická
   • Secondary School of Engineering and Technical College
  • 151 P l í š e k , L .
   • Střední škola technická ve Žďáře nad Sázavou – povolání s perspektivou
   • Secondary Technical School in Žďár nad Sázavou – a profession with prospects
  • 152 H u č k a , J .
   • Významné osobnosti českého slévárenství
   • Important Personages of Czech Foundry Industry
 • FIREMNÍ PREZENTACE     PRESENTATION OF COMPANIES
  • 156 Úzké partnerství se zákazníky na příkladě rozvoje pojiv
   • Close Partnership with the Customer Illustrated on the Development of the Binder (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)
  • 160 B u r i a n , A . a k o l . / GEOPOL® technologie výroby forem a jader s anorganickým pojivem
   • GEOPOL® technology for manufacture of moulds and cores with an inorganic binder (SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice)
  • 163 Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH
  • 164 FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy
  • 166 H r b á č e k , K . a k o l .
   • Vývoj přesně litých odlitků ve slévárně První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s.
   • Development of investment castings in the foundry of the joint-stock company of První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
  • 170 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o.
   • Assortment of scales and weighing systems offered by the firm FORMAT 1 spol. s r. o.
  • 172 COMMEXIM GROUP, a. s., Říčany
  • 174 S o p k o , D .
   • Univerzální formovací řešení DISA
   • The versatile DISA moulding solutions
  • 178 MECAS ESI s. r. o., Plzeň
  • 180 K o p l í k , R . a k o l .
   • Modelová zařízení, obrábění odlitků a výroba komponent ve firmě MOOD International
   • Pattern equipment, machining of castings and manufacture of components in the firm MOOD International (MOOD International, s. r. o.,Brno)
  • 182 K r i s t o ň , F . – S v a d b í k , M .
   • Informační systém OPTI – systém pro plánování a řízení slévárenské výroby
   • An OPTI information system – the system for foundry manufacture planning and control (RGU CZ s. r. o., Brno)
  • 186 Metakon, s. r. o., Brno
  • 188 Possehl Erzkontor GmbH – váš kompetentní partner
   • Possehl Erzkontor GmbH – your competent partner
  • 191 A l - D a b a g h , L .
   • BENEŠ a LÁT otevře svůj čtvrtý výrobní závod
   • The joint-stock company of BENEŠ a LÁT will open its fourth production plant
  • 194 METOS, v. o. s., metalurgický technicko-obchodní servis
   • METOS, v. o. s., metallurgic technical business service
  • 196 60 let – jakost, služby a inovace
   • 60 Years – Quality, Service and Innovations (Oskar Frech GmbH + Co. KG)
  • 198 Slévárny Třinec, a. s.
   • The joint-stock company of Slévárny Třinec, a. s.
  • 202 Slévárna BRANO, a. s., Hradec nad Moravicí
   • The joint-stock company of Slévárna BR ANO a. s., Hradec nad Moravicí
  • 204 IEG, s. r. o. – IPIDES EUROCAST GROUP Slévárna přesného lití
   • IEG, s. r. o. – IPIDES EUROC AST GROUP Investment castings foundry
  • 206 ŠEBESTA a INDUTHERM – Široké spektrum licích zařízení (Indutherm GmbH, Německo)
  • 210 P r o c h á z k a , P .
   • Jsme tu pro Vás
   • We are here for you (KERAMTECH s. r. o., Žacléř)
  • 212 P a p o u š e k , R .
   • Tradice a budoucnost firmy POLAK, s. r. o. – Praha, Mimoň
   • Tradition and future of the firm POL AK, s. r. o. (Ltd.) – Prague, Mimoň
  • 214 D o s t á l k o v á , R .
   • Přesné lití + ALUCAST, s. r. o. = kreativní řešení vašich odlitků
   • Investment casting + ALUC AST, s. r. o., = a creative solution of your castings
  • 218 KERAMOST, a. s. – tradiční partner sléváren
   • The joint-stock company of KER AMOST, a. s. – a traditional partner of foundries
  • 220 Umělecká slévárna mosazi Preciosa – Lustry, a. s., Kamenický Šenov
   • Artistic brass foundry the joint-stock company of Preciosa – Lustry, a. s., Kamenický Šenov
  • 222 FORMSERVIS – V moři písku jsme jako doma…
   • FORMSERVIS – In the sand we are quite at home…
  • 224 Automatizace výrobních procesů ve slévárnách tlakového lití
   • Automation of the manufacturing processes in die-casting foundries (TIESSE PRAHA)
  • 226 Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová, s. r. o.
   • Bell Foundry Tomášková-Dytrychová, s. r. o.
  • 228 FOND-EX 2010 opět v rámci projektu Top Technology
   • FOND -EX 2010 again as part of the Top Technology project
  • 230 XIII. slévárenský ples 2009
   • XIIIth Foundry ball 2009
  • 232 Slévárenství 2008 (CD)
   • Slévárenství volume 2008 (CD)
 • obálka
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice
  • ASHLAND-SÜDCHEMIE-CZ s. r. o., Brno
  • FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy
 • inzerce
  • 154 AK Paroulek-Zrůstek-Lůdl, v. o. s., Praha
  • 215 ALUCAST, s. r. o., Tupesy
  • 155 AXIOM TECH, spol. s r. o., Žďár nad Sázavou
  • 190 BENEŠ a LÁT, a. s., Průhonice
  • 203 BRANO a. s., Hradec nad Moravicí
  • 209 Brelamos, s. r. o., Ostrava-Vítkovice
  • 132 Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • 217 Calcom ESI SA, Švýcarsko
  • 173 Commexim a. s., Říčany u Prahy
  • 169 ČESKÁ ZBROJOVKA, a. s., Uherský Brod
  • 175 DISA Industries s. r. o., Příbram
  • 217 EKOGLOBAL s. r. o., Pardubice
  • 209 Elkem AS, obchodní zastoupení, Praha
  • 171 FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 223 FORMSERVIS, spol. s r. o., Brno
  • 197 FRECH CZ, Střelice
  • 217 GRAPA, s. r. o., Kutná Hora
  • 152 GUT CZ, s. r. o., Brno
  • 176 HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo
  • 208 I.M.F. s. r. o., Sedlčany
  • 205 IEG s. r. o., Jihlava
  • 207 Indutherm GmbH, Německo
  • 219 KERAMOST, a. s., Most
  • 211 KERAMTECH s. r. o., Žacléř
  • 216 LAC, s. r. o., Rajhrad
  • 153 Lungmuss Feuerfest Tschechien s. r. o., Brno
  • 184 Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co Kg, Německo
  • 179 MECAS ESI s. r. o., Plzeň
  • 187 METAKON, s. r. o., Brno
  • 195 METOS v. o. s., Chrudil
  • 231 MK Industrievertretungen GmbH, Německo
  • 181 MOOD International, s. r. o., Brno
  • 193 Optimal Technology, spol. s r. o., Brno
  • 185 PCC MORAVA-CHEM s. r. o., Český Těšín
  • 213 Polak, s. r. o., Praha
  • 189 Possehl Erzkontor GmbH, Německo
  • 221 PRECIOSA-LUSTRY, a. s., Kamenický Šenov
  • 129 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Divize Metalurgie
  • 177 Přesné odlitky s. r. o., Kunovice
  • 183 RGU CZ s. r. o., Brno
  • 216 ROBOTERM spol. s r. o., Chotěboř
  • 162 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 200 SHENGQUAN GROUP SHARE-HOLDING Co, Ltd., Čína
  • 199 Slévárny Třinec, a. s., Třinec-Staré Město
  • 216 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 168 Technické muzeum v Brně
  • 225 TIESSE PRAHA
  • 229 Veletrhy Brno, a. s., Brno
  • 192 WOLLIN GmbH, Německo
  • 227 Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová, s. r. o.
 • VLOŽENÁ
  • Foundry Planet, Německo

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 05 - 06/2009

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole