Slévárenství 05 - 06/2017

Slévárenství 05 - 06/2017

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 05 - 06/2017

 • PŘESNÉ LITÍ | Investment casting
  • 137 WILLIAMS, R .; HIRST, R .
   • Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu
   • World investment casting market overview
  • 140 ŇUKSA, P.; JOCH, A.; VOJTĚCH, J.; PODHORNÁ, B.; ANDRŠOVÁ, I.; ZÝKA, J.
   • Využití kobaltových superslitin pro rozměrné přesně lité odlitky typu „Spiner“ – rozvlákňovací disk
   • The use of cobalt superalloys for large-sized investment castings of a „Spinner“spinning disk type
  • 145 BRŮNA, M .; BOLIBRUCHOVÁ, D .; PASTIRČÁK, R .
   • Úprava vtokovej sústavy pre odliatok klapky turbínového motora za účelom zlepšenia vnútornej kvality
   • Treatment of the gating system for the casting of a turbine engine flap in order to improve internal quality
  • 149 ROY, S .; MAITY, U . K .; PRAMANICK, A . K .; DATTA, P. K .
   • Kinetics of liquid metal flow in gating design of investment casting production
 • Z PRAXE | Articles oriented to practice
  • 156 SEDLÁČEK, J .; VINTER, V .; LÁNÍK, B .; TOMEK, L .
   • Kontrola a testování keramických jader
 • LITERÁRNÍ PŘEHLEDY | Literary overviews
  • 160 Přesné lití ve slévárenských časopisech a sbornících
  • Investment casting in foundry journals and proceedings
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 165 ALUCAST, s.r.o., Tupesy
   • Quo vadis, ALUCAST?
  • 168 ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno
   • Významná česká slévárna převedla svoji výrobu cold boxových jader na systém ECOCURE BLUE
  • 169 BÜHLER AG, Švýcarsko
   • Velký krok v řízení tlakového lití
  • 170 Veletrhy Brno, a.s.
   • MSV 2017
  • 172 Eurovision, a.s., Brno
   • Dotační možnosti z oblasti životního prostředí a podnikání
  • 174 Moravia Tech, a.s., Brno
   • Slévárna přesných odlitků
  • 176 RESPECT, a.s., Praha
   • Může se stát i vám… Nepodceňte stavebně-montážní pojištění
  • 178 KDYNIUM, a. s., Kdyně
   • KDYNIUM, a. s., – kvalita, bezpečnost a ekologie ve slévárenství
  • 179 SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice
   • SAND TEAM slaví 20 let
 • RUBRIKY | Sections
  • 180 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 182 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 187 Zprávy Spolku přesného lití – CICA | News from the Czech Investment Casting Association
  • 192 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 195 Slévárenské kongresy | Foundry congresses
  • 197 Slévárenské konference | Foundry conferences
  • 199 Slévárenské veletrhy | Foundry fairs
  • 201 Transactions AFS
  • 201 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 204 Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals
  • 205 Vzpomínáme | Commemorations
 • OBÁLKA | Cover
  • ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno
  • ALUCAST, s.r.o., Tupesy
  • BÜHLER, AG, Švýcarsko
  • SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice
 • INZERCE | Advertisements
  • 133 ALUCAST, s.r.o., Tupesy
  • 170 Veletry Brno, a.s.
  • 136 ČSS, z. s.,
  • 54. slévárenské dny®
  • 173 Eurovision, a.s., Brno, Praha
  • 155 HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo
  • 173 Invera, s. r. o., Rakovník
  • 178 KDYNIUM, a. s., Kdyně
  • 164 MAGMA GmbH, Pardubice
  • 175 Moravia Tech, a.s., Brno
  • 177 RESPECT, a. s., Praha
  • 171 SPO spol. s r. o., Zlín
  • 194 Technické muzeum v Brně
  • 144 VUT v Brně
  • 206 Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 05 - 06/2017

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole