Slévárenství 05 - 06/2018

Slévárenství 05 - 06/2018

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 05 - 06/2018

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 161 POTÁCEL, R.:
   • Vytrvalí pomocníci ve výrobě
 • SLÉVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ | Foundry equipment
  • 163 DULAVA, M.
   • Průmyslové pece pro tepelné zpracování korozivzdorných ocelí a slitin
   • Industrial furnaces for heat treatment of stainless steels and alloys
  • 168 RUDY, CZ.; FEDORYSZYN, A.; NOVOTNÝ, J.; BAJER, T.
   • Charakteristika procesu přípravy formovací směsi ve vířivých mísičích
   • Characteristics of the process of moulding mixture preparation in eddy mixers
  • 172 POTÁCEL, R.; RŮŽIČKA, P.
   • Řešení pórovitosti odlitků pomocí impregnace
   • Solution of casting porosity using the impregnation
  • 176 VOLLRATH, K.
   • Výstavba moderní slévárny litiny pro firmu Kutes Metal
   • The construction of the modern cast iron foundry for the firm Kutes Metal
 • LITERÁRNÍ PŘEHLEDY | Literary overviews
  • 181 Slévárenská zařízení ve slévárenských časopisech a sbornících
  • Foundry equipment in foundry journals and proceedings
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 185 SAND TEAM spol. s r.o., Holubice
   • GEOPOL® — ekologické slévárenské pojivo
  • 186 Wöhr CZ s.r.o., Brno
   • Technologie Wöhr pro výrobu forem z chemicky pojených směsí
  • 188 Mec.F.Consulting, Slovensko
   • Zvýšená účinnost při použití off-line programování pro automatické broušení na CNC strojích
  • 190 Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., Brno
   • HA Center of Competence: Partner sléváren v oblasti vývoje a servisu
  • 193 pewag Czech s.r.o., Vamberk
   • Vysokopevnostní řetězy a údržba – nezapomínejte na bezpečnost!
  • 194 Italpresse Industrie Srl, Itálie
   • Slévárny vysokotlakého lití v Průmyslu 4.0
  • 196 Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Německo
   • Nový systém výměny lopatek vířiče SmartFix výrazně snižuje náklady na údržbu
  • 198 PPP IdeaPro Sp. z o.o., Polsko
   • IdeaPro – technologická řešení v oblasti slévárenství
  • 200 MECAS ESI, s.r.o., Brno
   • Vyhněte se metodě pokus–omyl a s numerickou simulací snižte zmetkovitost až o 98 %
 • RUBRIKY | Sections
  • 204 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 206 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 210 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 212 Zprávy Spolku přesného lití | News from the Czech Investment Casting Association
  • 213 Slévárenské konference | Foundry conferences
  • 216 Slévárenské veletrhy | Foundry fairs
  • 217 Slévárenské kongresy | Foundry congresses
  • 218 Transactions AFS 2017
  • 219 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 220 Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals
  • 221 Aktuality | News
  • 222 Publikace | Publications
  • 222 Z historie | From the history
  • 224 Životní prostředí | Environment
 • OBÁLKA | Cover
  • SAND TEAM spol. s r.o., Holubice
  • Wöhr CZ s.r.o., Brno
  • Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno
  • Mec.F.Consulting, Slovensko
 • INZERCE | Advertisements
  • 184 ČSS, 55. slévárenské dny
  • 205 ČSS, N-tým, seminář Vady odlitků
  • 162 Ediční plán Slévárenství 2018
  • 202 Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH
  • 197 Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG
  • 195 Italpresse Industrie Srl, Itálie
  • 201 MECAS ESI, s.r.o., Brno
  • 175 pewag Czech s.r.o., Vamberk
  • 199 PPP IdeaPro Sp. z o.o., Polsko
  • 167 Rösler Oberfl ächentechnik GmbH
  • 157 SSČR, profesní vzdělávání pracovníků
  • 228 Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno
  • 160 Veletrhy Brno, a.s., FOND-EX
  • 217 VIDA! science centrum, Brno
  • 203 Viktor Mácha, výstava Hutě
  • 226 VUT v Brně, FSI, odbor slévárenství
  • 225 WFO, 73th WFC
  • 224 ZO ČSOP Nový Jičín
  • 227 Žilinská univerzita v Žilině

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 05 - 06/2018

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole