Slévárenství 06/2006

Slévárenství 06/2006

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 06/2006

 • obsah
  • 197 Šenberger, J.:
   • Úvodní slovo
 • Tavicí zařízení – pece, licí pánve, pomocná zařízení
  • 198 Bůžek, Z .:
   • K intenzifikaci výroby oceli v elektrických obloukových pecích
   • About intensification of the electric arc furnace steelmaking
  • 207 Záděra, A . – Šenberger, J. – Lána, I .:
   • Chemický ohřev při výrobě litiny s kuličkovým grafitem
   • Chemical heating at manufacture of spheroidal graphite cast iron
  • 213 Šenberger, J. – Kafka, V .:
   • Ekonomie výroby litiny v kuplovnách a elektrických indukčních pecích
   • Economy of cast iron production in cupolas and induction furnaces
  • 218 Martínek, L . a kol.:
   • Sekundární metalurgie ve slévárnách
   • Secondary metallurgy in foundries
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 222 Cupák, P . – Tomáš, K.:
   • Zkušenosti s nekřemennými ostřivy ve slévárně oceli ŠMERAL Brno, a. s.
   • Experience with non-quartz base sands in the steel foundry of the joint-stock company of ŠMERAL Brno, a. s.
  • 227 představení firem
 • rubriky
  • 235 Roční přehledy
  • 237 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 240 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 244 Vzdělávání
  • 247 Ze slévárenského života
  • 250 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 254 Zajímavosti
  • 256 Publikace
  • 257 Blahopřejeme
  • 259 Vzpomínáme
  • 260 Historie
 • obsah inzertní části
  • obálka
  • AIR PRODUCTS, spol. s r. o., Praha
  • OTECO CZ , spol. s r. o., Bučovice
  • FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • Železárny Štěpánov, s. r. o., Bystřice nad P ernštejnem
  • RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • ROBOTERM, spol. s r. o., Chotěboř
  • HOBRA-ŠKOLNÍ K, s. r. o., Broumov
  • ELSKLO , spol. s r. o., Desná v Jizerských horách
  • KERAUNION , a. s., Dubí u Teplic
  • GRAPA , s. r. o., Kutná Hora
  • Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
 • vkládaná inzerce
  • TRYMETA, spol. s r. o., Bruntál

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 06/2006

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole