Slévárenství 07 - 08/2009

Slévárenství 07 - 08/2009

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 07 - 08/2009

 • průběh SVĚTOVÉHO TECHNICKÉHO FÓRA
  • 237 H o r á č e k , M .
   • Světové slévárenské dny – Brno 31. 5.–3. 6. 2009
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 245 F o r e t , R .
   • Analýza bodlin v odlitku víka z LKG
   • Analysis of pinholes in a casting of a cover from GJS
  • 249 M a l i k , J . – F u t á š , P . – V a s k o v á , I .
   • Vplyv tlaku na parametre kryštalizácie pri tlakovom liatí
   • Influence of pressure on crystallization parameters by die casting process
  • 252 B ř i n č i l , T . – Š e n b e r g e r , J . – Z á d ě r a , A .
   • Bubliny v ocelových odlitcích jako důsledek reoxidace oceli
   • Gas holes in steel castings as a result of steel reoxidation
 • Z PRAXE
  • 257 J e l í n e k , P . a k o l .
   • Využití kombinace chromitu a magnezitových ostřiv Jegenit v technologii ALPHA-SET
   • Use of combination of chromite with magnesite base sand Jegenit in ALPHA-SET technology
  • 259 K o t a s , P . – T i e d j e , N . S .
   • Ověření přesnosti numerické simulace pro gravitační lití do pískových forem
   • Checking the accuracy of numerical simulations of gravity casting in sand moulds
  • 263 Š e d o , I .
   • Návrh vtokové soustavy pro odlitek ze slitiny zinku (ZAMAK) vyráběný technologií tlakového lití s teplou komorou
   • Design of a gating system for a casting from zinc alloy (Z AMAK) made by die casting technology with hot chamber
 • NOVINKY Z OBORU
  • 268 S t r á n s k ý , K . a k o l .
   • Možnost poměrné semikvantitativní mikroanalýzy těžkých kovů v horninách, rudninách a struskách
   • The possibility of the proportionate semi-quantitative microanalysis of heav y metals in minerals, ores and slags
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 271 E r l e b a c h , J .
   • Zahraničí má o 51. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně zájem
  • 272 O u d a , L . – V á l e k , T .
   • Použití vyzdívky K ALTEK pro odlévání odlitků s vysokými nároky na čistotu kovu (Vítkovické slévárny, spol. s r. o.)
  • 274 Společnost ASK Chemicals se stala výhradním distributorem přípravku SphereOX® v Evropě
   • ASK Chemicals becomes exclusive distributor of SphereOX® in Europe (ASHLAND -SÜDCHEMIE-CZ s. r. o., Brno)
  • 276 H r b á č e k , K . – J o c h , A .
   • 40. výročí vzniku slévárny přesného lití při První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s.
  • 278 Flow Finisher – řešení pro nejrůznější použití (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
  • 280 B o o r , L .
   • 120 let slévárny oceli společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. (Vítkovice Heavy Machinery a. s.)
  • 283 Spojené slévárny spol. s r. o., závod SNK Krnov, člen skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
  • 284 P l u h á č e k , J . – K o r b á š , M .
   • Problematika metalurgie výroby oceli pro dynamicky namáhané silnostěnné odlitky (Vítkovice Heav y Machiner y a. s.)
  • 286 P a s t r ň á k , P .
   • Výroba modelů pro kusové odlitky nad 50 tun s využitím velkoplošných materiálů (Vítkovice Heav y Machiner y a. s.)
 • RUBRIKY
  • 288 Na aktuální téma
  • 291 Roční přehledy
  • 293 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 295 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 298 Gratulujeme
  • 298 Výročí
  • 303 Vzdělávání
  • 304 Slévárenské konference a odborné akce
  • 306 Soutěže
  • 308 Umělecká litina
  • 308 Blahopřejeme
  • 311 Z historie
 • OBÁLKA
  • FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy
  • ASHLAND-SÜDCHEMIE-CZ s. r. o., Brno
  • SHENGQUAN GROUP SHARE-HOLDING Co., Ltd., Čína
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
 • inzerce
  • 256 AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s. r. o., Písek
  • 261 AXIOM TECH, spol. s r. o., Žďár nad Sázavou
  • 236 BVD PECE spol. s r. o., Karlovy Vary
  • 248 DSB EURO s. r. o., Blansko
  • 262 Lungmuss Feuerfest Tschechien s. r. o. Brno
  • 267 MECAS ESI s. r. o., Plzeň
  • 251 NürnbergMesse, GmbH EUROGUSS 2010
  • 276 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Divize Metalurgie
  • 279 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 289 SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice
  • 283 Spojené slévárny, s. r. o., závod SNK, Krnov
  • 248 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 233 Veletrhy Brno, a. s., Brno
  • 281 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., Ostrava-Vítkovice

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 07 - 08/2009

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole