Slévárenství 09 - 10/2011

Slévárenství 09 - 10/2011

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 09 - 10/2011

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 283 H l a v i n k a , J .
   • Světové veletrhy GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST 2011 v Düsseldorfu
  • 285 S e d l á k , J .
   • NEWCAST tentokrát naostro
 • HODNOCENÍ VELETRHU GIFA 2011
  • 288 P o t á c e l , R .
   • Stroje na výrobu forem, na úpravu bentonitových a ST směsí a jádrové stroje na veletrhu GIFA 2011
  • 293 J i ř i k o v s k ý , J .
   • Tavicí a udržovací pece na veletrhu GIFA 2011
  • 296 S m u t n ý , I .
   • GIFA 2011 – co nového ve slévárenství Al slitin
  • 298 J e l í n e k , P .
   • Co bylo možno vidět na veletrhu GIFA 2011 v oblasti formovacích směsí
  • 300 M o r e s , A .
   • GIFA 2011 – poznatky z oblasti technologie výroby odlitků
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 304 N o v á , I . – N o v á k o v á , I . – M a c h u t a , J .
   • Lití s krystalizací pod tlakem slitin hliníku
   • Aluminium alloys squeeze casting
  • 309 B e ň o , J . a k o l .
   • Alternativní využití jádrových směsí v bentonitové směsi
   • Alternative use of core mixtures in bentonite mixtures
  • 315 H l a v s a , P . – G r z i n č i č , M .
   • Přínosy čištění ostřiva Šajdíkove Humence hydraulickým otíráním (atritace) pro výrobu náročných odlitků z Al slitin
   • Benefits of cleaning of sand Sajdikove Humence by hydraulic scrubbing (attrition) for producers of demanding aluminium alloy castings
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 282 Závěsný tryskač v robustním slévárenském provedení. Výkon znásoben a náklady sníženy (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
  • 314 P a d ě r a , V .
   • Veletrhy GIFA a METEC 2011 z pohledu společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r. o. (Vítkovické slévárny, spol. s r. o., Ostrana-Vítkovice)
  • 318 Větrné elektrárny jako nositelé růstu ve slévárenství (ASK Chemicals GmbH)
  • 320 Commexim Group a. s.
  • 322 M a r e č e k , E .
   • KOVOLIT, a. s., slaví 90. výročí založení firmy (KOVOLIT, a. s.)
 • RUBRIKY
  • 324 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 325 Zprávy Svazu modeláren České republiky
  • 326 Diskuzní fórum
  • 326 Vysoké školy informují
  • 328 Slévárenské konference
  • 329 Atuality
  • 332 Umělecká litina
  • 332 Blahopřejeme
  • 334 Vzpomínáme
  • 335 Z historie
 • OBÁLKA
  • ASK Chemicals CZ, Brno
  • Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • COMMEXIM GROUP a. s., Říčany
  • FOSECO, Ostrava
 • inzerce
  • 321 COMMEXIM GROUP a. s., Říčany
  • 323 KOVOLIT, a. s., Modřice
  • 303 NürnbergMesse, Německo, EUROGUSS 2012
  • 313 ROBOTERM spol. s r. o., Chotěboř
  • 282 RÖSLER, Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 279 SHENGQUAN GROUP SHARE-HOLDING Co, Ltd., Čína
  • 308 SPOLUPRÁCE 2012 výzva k aktivní účasti
  • 317 Vítkovické slévárny, spol. s r. o., Ostrava-Vítkovice

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 09 - 10/2011

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole