Slévárenství 09 - 10/2012

Slévárenství 09 - 10/2012

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 09 - 10/2012

 • ÚVOD
  • 319 W i l l i a m s , R . – H i r s t , R . – H o r á č e k , M .
   • Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu
   • World investment casting market overview
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 323 M a c k ů , m . – H o r á č e k , m .
   • Možnosti metod RP v kombinaci s technologií vytavitelného modelu
   • Possibilities of RP methods in combination with the investment casting technology
  • 329 K o s o u r , V . – H o r á č e k , M . – H o r e n s k ý , J .
   • Kvalitní voskový model – základní předpoklad kvalitního odlitku zhotoveného metodou vytavitelného modelu
   • High-quality wax pattern – a basic precondition of a high-quality casting made by the investment casting technology
  • 332 T a l a n d a , I . – H o r á č e k , M . – J e d o v n i c k ý , J .
   • Moderní voskové směsi a výběr jejich nejvhodnějších kombinací pro slévárnu Fimes, a. s.
   • Modern wax mixtures and the choice of their most suitable combinations for the Fimes, a. s., foundry
  • 337 B o n d , D . a k o l .
   • Pokroky při testování vosků ovlivňující jejich další rozvoj
   • Advances in wax testing influencing their further development
  • 342 H e r m a n , A . – Č e s a l , M . – P í š a , V .
   • Problematika simulací chování voskových modelů
   • Problems of simulating the behaviour of wax patterns
  • 346 K r u m r e i , T . – F r u l l i , D .
   • Tepelné vlastnosti skořepin pro přesné lití na bázi taveného bílého korundu
   • Thermal properties of investment casting shells based on White Fused Alumina
  • 353 S t a c h o v e c , I . – H o r á č e k , M . – Z e m č í k , L .
   • K problematice vtokových soustav pro odlitky ze slitin Al odlévaných do keramických skořepinových forem
   • To the problems of gating systems for castings from Al alloys cast in ceramic shell moulds
  • 358 T o m e k , L . a k o l .
   • Vodou vyplavitelná jádra pro hliníkové odlitky lité na vytavitelný model
   • Water soluble cores for aluminium investment castings
 • Z PRAXE
  • 365 M a s c h k e , W . – J o n u l e i t , M .
   • Očkování litiny
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 368 K a m e n ý , J .
   • Technické plyny a jejich využití v metalurgii (Linde Gas a. s., Praha)
  • 370 K o v á č , M . – K r u t i š , V .
   • Softwaroví pomocníci pro konstrukci trvalých forem (MECAS ESI, s. r. o., Plzeň, pobočka Brno)
  • 372 T o m e k , L . – L á n í k , B .
   • LANIK, s. r. o., Boskovice
  • 374 Slévárna přesných odlitků / Investment Casting Foundry / Feingussgiesserei (AGRO Brno-Tuřany, a. s.)
  • 376 S t a c h o v e c , I .
   • FIMES, a. s., Uherské Hradiště
  • 378 The Blayson Group Ltd., Velká Británie
  • 380 IMERYS FOUNDRY MINERALS EUROPE, Velká Británie
  • 382 J a n k ů j , L .
   • Slévárna přesného lití v České zbrojovce, a. s., Uherský Brod
  • 384 C i l e č e k , J . – M i k u l k a , V .
   • 10 let společnosti ALUCAST (Alucast, s. r. o., Tupesy)
  • 386 Prague Casting Services, a. s., Praha-Jinonice
 • RUBRIKY
  • 388 Zprávy Sdružení přesného lití – CICA
  • 391 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 392 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 395 Slévárenské konference
  • 396 Diskuzní fórum
  • 399 Vysoké školy informují
  • 400 Umělecká litina
  • 315 Ediční plán Slévárenství 2013
 • OBÁLKA
  • SPL – CICA
  • Linde Gas a. s., Praha
  • Zlievareň Zábrež, Oravská Poruba, Slovensko
  • MECAS ESI, s. r. o., Plzeň, pobočka Brno
 • inzerce
  • 385 Alucast, s. r. o., Tupesy
  • 375 AGRO Brno-Tuřany, a. s., Brno-Tuřany
  • 318 Capital Refractories s. r. o., Ostrava-Šenov
  • 383 ČESKÁ ZBROJOVKA a. s., Uherský Brod
  • 377 FIMES, a. s., Uherské Hradiště
  • 341 HDO SK s. r. o., Bratislava, Slovensko
  • 381 IFME, Velká Británie
  • 373 LANIK s. r. o., Boskovice
  • 318 Lipské veletrhy, Praha
  • 387 Prague Casting Services, a. s., Praha-Jinonice
  • 371 Sedlecký kaolin, a. s., Božičany
  • 379 The Blayson Group Ltd, Velká Británie

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 09 - 10/2012

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole