Slévárenství 09 - 10/2013

Slévárenství 09 - 10/2013

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 09 - 10/2013

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 313 R o u č k a , J .
   • Jubilejní, 50. slévárenské dny® od 12. do 13. listopadu 2013 opět v hotelu AVANTI v Brně
 • PŘEDNÁŠKY ZE SLÉVÁRENSKÝCH DNŮ® 2013
  • 314 D u l a v a , M . – Z á d ě r a , A . – Š e n b e r g e r , J .
   • Dezoxidace žáruvzdorných ocelí
   • Deoxidation of heat-resisting steels
  • 318 L u k e š , R .
   • Nově navrhnuté technologické zkoušky pro korozivzdorné oceli
   • Newly proposed technological tests for corrosion-resistant steels
  • 322 H e r m a n , A . a k o l .
   • Verifikace počítačové simulace deformací voskových modelů pomocí softwaru ProCAST
   • Verification of computer simulation of wax patterns deformations with the aid of the ProCAST software
  • 326 G r z i n č i č , M .
   • Péče o chladicí okruhy kovových forem je podmínkou pro reprodukovatelně dobré mechanické vlastnosti odlitků ze slitin hliníku
   • Care for cooling circuits of metal moulds is a condition for reproducibly good mechanical properties of aluminium alloys castings
  • 333 J e l í n e k , P . a k o l .
   • Tryskací technika v prostředí našich sléváren a podmínky pro její efektivní využití
   • Blasting technology in our foundries and conditions for its efficient utilization
  • 337 B a b i š , P .
   • Postavení controllingu v současné podnikatelské praxi
   • Status of controlling in present enterprising practice
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 341 H r b á č e k , K . a k o l .
   • Nové niklové slitiny vhodné pro použití v prostředí tekuté skloviny
   • New Ni-base alloys suitable for use in liquid enamel
  • 346 Š m í d , M . a k o l .
   • Únavové vlastnosti superslitiny MAR-M-247
   • Fatigue properties of the MAR-M-247 superalloy
 • Z PRAXE
  • 350 B l á h a , V .
   • „Ekoauditová“ novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb.
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 354 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Divize přesného lití
  • 356 L ö c h t e , K . – P a c a l , Z .
   • Cold-Box – technologie s budoucností (Hütt enes-Albert us Chemische Werke GmbH, Düsseldorf )
  • 358 B e e r s , M . – Z e m á n e k , R .
   • Řešení problému s chunky grafitem u silnostěnných odlitků z litiny s kuličkovým grafitem pomocí pozdního očkování (ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno)
  • 361 Kompaktní tryskací zařízení s otočnou komorou integrované do výrobní linky / Otryskávání částí hlav válců (RÖSLE R Oberflächentechnik GmbH, Německo)
  • 362 Společnost RESORBENT, s. r. o., byla založena v roce 1999 se sídlem v Ostravě, České republice (Resorb ent , s. r. o., Ostrava)
  • 364 LANIK s. r. o., Boskovice
  • 366 W a g n e r , P . – V á c l a v í k , P .
   • Průběžné vysokorychlostní vířivé mísiče WÖHR (AAGM Aalener Giessereimaschinen GmbH; Wöhr CZ s. r. o., Brno)
  • 368 VÍTKOVICE spoléhají na SW MAGMA5 pro výrobu těžkých odlitků (MAGMA GmbH, Pardubice)
  • 371 P a d ě r a , V .
   • Investice do nových technologií se vyplácí – otevírá nové trhy (Vítkovické slévárny, spol. s r. o.)
  • 372 Šedesáté výročí založení slévárny v Kuřimi (Slévárna Kuřim, a.s., Kuřim)
  • 375 Rozsáhlá výstava METEF 2014 (Alfin-Edimet Spa, Itálie)
  • 376 B I S , F .
   • Integrace periferíí u automatizovaných pracovišť (TIESSE PRAHA)
 • RUBRIKY
  • 378 Roční přehledy
  • 381 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 383 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 384 Program 50. slévárenských dnů®
  • 386 Ze zahraničních časopisů
  • 387 Zahraniční slévárenské časopisy
  • 388 Vysoké školy informují
  • 390 Umělecká litina
  • 390 Aktuality
  • 391 Blahopřejeme
  • 392 Z historie
  • 398 Ediční plán Slévárenství na rok 2014
 • OBÁLKA
  • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo
  • ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno
 • inzerce
  • 375 Alfin-Edimet Spa, Itálie, METEF 2014
  • 353 Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • 351 Calcom ESI SA, Švýcarsko
  • 383 FERMET s. r. o., Chrást u Plzně
  • 309 FOSECO, Ostrava
  • 365 LANIK s. r. o., Boskovice
  • 370 MAGMA GmbH, Pardubice
  • 349 NürnbergerMesse, Německo, EUROGUSS 2014
  • 312 Resorbent , s. r. o., Ostrava
  • 389 ROBOTERM spol. s r. o., Chotěboř
  • 361 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 373 Slévárna Kuřim, a.s., Kuřim
  • 382 Svaz sléváren ČR
  • 377 TIESSE PRAHA
  • 371 Vítkovické slévárny, spol. s r. o., Ostrava-Vítkovice
  • 367 Wöhr CZ s. r. o., Brno

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 09 - 10/2013

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole