Slévárenství 09 - 10/2017

Slévárenství 09 - 10/2017

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 09 - 10/2017

 • 54. SLÉVÁRENSKÉ DNY – VYBRANÉ PŘEDNÁŠKY | 54th Foundry Days—chosen papers
  • 281 ČERNÝ, J .; LUDVÍK, P.; ŠÍPOVÁ, M .; ODEHNAL, J .
   • Vliv dezoxidačního a modifikačního činidla CaSiBa na mikrostrukturu oceli s 0,3 % C
   • Influence of deoxidizing and modifying agent CaSiBa on microstructure of steel with 0.3% C
  • 286 MARTINÁK, R .
   • Vliv teploty a velikosti heterogenního vměstku na kinetiku odeznívání očkovacího účinku litin
   • Influence of temperature and the size of the heterogeneous inclusion on kinetics of fading the inoculation effect of cast irons
  • 290 ODEHNAL, J .; JAKUB, J .; DUFFEK, K .
   • Materiálové vlastnosti 70t odlitku z LKG se zvýšeným obsahem křemíku EN-GJS-450-18
   • Material properties of a 70t GJS casting with increased Si content EN-GJS-450-18
  • 294 VAŇKOVÁ, A.
   • Granulometrický rozbor ostřiva – výsledky činnosti Odborné komise pro formovací materiály
   • Granulometric analysis of silica sands—Results of activities of the Expert Commission for Moulding Materials
  • 300 BRŮNA, M .; BOLIBRUCHOVÁ, D .; PASTIRČÁK, R .
   • Analýza reoxidačných procesov vo vtokovej sústave pri odlievaní Al zliatin
   • Analysis of reoxidation processes in gating system within casting of Al alloys
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 304 ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno
   • Přímé lití na filtr – optimalizace výrobního procesu s použitím pěnových keramických filtrů
  • 306 MAGMA GmbH, Pardubice
   • Optimalizace vtokových soustav pro minimalizaci reoxidačních vměstků ve slévárně UNEX
  • 308 BÜHLER AG, Švýcarsko
   • Optimalizace procesu vysokotlakého lití pomocí integrovaného systému vakua
   • Optimizing the HPDC process with an integrated vacuum system
  • 311 CzechTrade, Praha
   • Prezentace na veletrzích s podporou CzechTrade
  • 312 Eurovision, a.s., Brno
   • Dotační poradce – ano, či ne?
  • 313 Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno
   • Zastoupení předních evropských dodavatelů technologií a spotřebního materiálu pro české a slovenské slévárny
  • 314 ELSKLO, spol. s r.o., Desná
   • ELSKLO – pece a zařízení pro slévárny
  • 316 Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., Děčín
   • 20 let HA CZ
  • 321 Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., Děčín
   • Speciální a obalovaná ostřiva z produkce Hüttenes-Albertus Polsko – nová šance pro slévárny
  • 325 Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Německo
   • Perfektní kombinace: špičková kvalita odlitku a efektivní náklady
  • 326 KNTL a.s., Praha
   • KANTHAL – odporové topné materiály a elementy pro elektrické otopy
  • 328 LANIK s.r.o., Boskovice
   • Profil společnosti
  • 329 Rösler Oberflächentechnik GmbH, Německo
   • Tryskací zařízení pro budoucnost – pro čištění různorodých klikových hřídelí
  • 330 RESPECT, a.s., Praha
   • Nejčastěji jsou stahovány vadné součástky do auta
  • 332 NPP Group + Chemcostar Europe s.r.o.
   • Nekovové příměsi – modifikace – kvalita kovu
 • RUBRIKY | Sections
  • 336 Zprávy Svazu sléváren České republiky l News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 337 Zprávy České slévárenské společnosti l News from the Czech Foundrymen Society
  • 340 Program 54. slévárenských dnů l Programme of the 54th Foundry Days
  • 342 Kalendář akcí l Schedule of events
  • 344 Zprávy Spolku přesného lití – CICA l News from the Czech Investment Casting Association
  • 345 Slévárenská výroba v České republice l Foundry production in the Czech Republic
  • 346 Slévárenské kongresy l Foundry congresses
  • 347 Transactions AFS 2016
  • 348 Zahraniční slévárenské časopisy l Foreign foundry journals
  • 350 Ze zahraničních časopisů l From the foreign journals
  • 352 Vzdělávání l Education
  • 353 Vzpomínáme l Commemorations
  • 353 Nekrolog l Obituary
  • 354 Ediční plán Slévárenství 2018
 • OBÁLKA | Cover
  • ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno
  • MAGMA GmbH, Pardubice
  • BÜHLER AG, Švýcarsko
  • Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno
  • papírový proužek l paper strip
  • Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., Děčín
 • INZERCE | Advertisements
  • 303 Advanced Engineering, s. r. o., Praha
  • 311 CzechTrade, Praha
  • 315 ELSKLO, spol. s r.o., Desná
  • 312 Eurovision, a.s., Brno
  • 319 Hüttenes-Albertus CZ
  • 320 s.r.o., Děčín
  • 299 Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Německo
  • 325 Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Německo
  • 327 KNTL a.s., Praha
  • 277 LANIK s.r.o., Boskovice
  • 293 Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG
  • 332 NPP Group + Chemcostar Europe s.r.o.
  • 285 NürnbergMesse GmbH, Německo
  • 331 RESPECT, a.s., Praha
  • 329 Rösler Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 335 SSČR, programy vzdělávání
  • 280 WÖHR CZ s.r.o., Brno

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 09 - 10/2017

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole