Slévárenství 09/2004

Slévárenství 09/2004

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 09/2004

 • NA AKTUÁLNÍ TÉMA
  • Česká slévárenská společnost zachovává tradice a drží krok s dobou
  • Czech Foundrymen Society keeps traditions and step with the present
 • PŘEDNÁŠKY SLÉVÁRENSKÝCH DNŮ
  • 335 Roland, R.:
   • Globalizace slévárenství a úloha Světové slévárenské organizace (WFO)
   • Globalization of the foundry industry and the role of World Foundrymen Organization (WFO)
  • 337 Harbauer, F. a kol.:
   • Efektivní řízení výroby a technologie ve slévárně vede ke zvýšení jakosti a úsporám nákladů
   • Transparent foundry – open up quality and cost reserves by effective product and process data management
  • 341 Rödter, H.:
   • Litina s kuličkovým grafitem – stálá aktuální výzva českým slévárnám, jak vydělat peníze
   • Ductile iron – the challenge of today for the Czech foundries to make money
  • 344 Koplík, R.:
   • IPPC – kompromis zajišující trvalý rozvoj sléváren a regionu
   • IPPC – a compromise ensuring permanent development of foundries and a region
  • 349 Kafka, V.:
   • K některým otázkám ekonomické efektivnosti výroby odlitků v českých slévárnách
   • To some questions of economic efficiency of casting manufacture in Czech foundries
  • 353 Markočič, I.:
   • Výběr optimálního tryskacího zařízení pro čistění odlitků ze slitin železa a hliníku
   • Optimal choice of equipment for cleaning – deburring of cast iron and aluminium with shot-blasting machines
  • 355 Staněk, P.:
   • SLEVARSYS v procesu formování, tavení, odlévání a řízení jakosti
   • SLEVARSYS in the process of moulding, melting, casting, and quality control
  • 358 Ševčík, J.:
   • Nové informace o spektrometrech pro slévárny a hutě
   • New information about spectrometers for foundries and metallurgical plants
  • 361 Skrbek, B.:
   • Problematika měření tvrdosti v tenkostěnných odlitcích
   • Problems of hardness measurements in thin-walled castings
  • 364 Kondracki, M. – Szajnar, J.:
   • Zlepšení postupu modifikace některých slitin mědi
   • Improvement of modification precess of some copper alloys
  • 366 Musilová, I. a kol.:
   • Změny koncentračního pole uhlíku, manganu a mědi v eutektické buňce tvárné litiny
   • Changes of the concentration field of carbon, manganese, and copper in the eutectic cell of spheroidal graphite cast iron
  • Zalaba, R. – Palán, K. – Čech, J.:
   • Lokální Squeeze casting – cesta ke zvýšení užitných vlastností odlitků ze slitin hliníku
   • Local Squeeze casting – a way to the improvement of utility properties of Al alloy castings
  • 370 Elbel, T. – Kocián, L.:
   • Česká terminologie pro technologie lití poloztuhlých kovů Semi-Solid Metals
   • Czech terminology for the Semi-Solid Metals casting technology
  • 372 Lichý, P. – Jelínek, P. – Mikšovský, F.:
   • Oolitizace křemenných zrn a její vliv na kvalitu bentonitových směsí
   • The oolitization of silica grains and their influence on the bentonite mixtures quality
  • 375 Herecová, L.:
   • Vývoj metodiky měření kohezní pevnosti gelu kyseliny křemičité
   • Development of the methodology of measurement of cohesive strength of silicic acid gel
  • 378 Pilc, J. a kol.:
   • Technologické vlastnosti filtrovaných grafitických liatin
   • Technological properties of filtered graphitic cast irons
  • 380 Bolibruchová, D. a kol.:
   • Aplikácia keramických filtrov v odliatkoch o zliatiny AlSi7Mg0,3
   • Application of ceramic filters in AlSi7Mg0.3 alloy castings
  • 385 Gyurgyonovicsová, O. – Sládek, A. – Bolibruchová, D.:
   • Skúsenosti z modifikovania zliatiny AlSi7Mg0,3 antimónom
   • Experience from modification of AlSi7Mg0.3 alloy with antimony
  • 388 Hanus, A. –Válek, T.:
   • Přehled možných způsobů modifikace tvaru grafitu
   • A survey of possible ways of graphite shape modification
  • 392 Blahopřejeme
 • obsah inzertní çásti
  • OBÁLKA
  • 1. str. Ashland-Südchemie-CZ s.r.o., Brno
  • 2. str. Linde Technoplyn a.s., Praha
  • 3. str. Roboterm spol. s r.o., Chotěboř
  • Tiesse Praha
  • 4. str. Foseco Česká s.r.o., Příkazy
  • Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • FORMAT 1 spol. s r.o., Křenovice
 • VLOŽENÝ LIST
  • DISA Industries s.r.o., Příbram

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 09/2004

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole