Slévárenství 10/2004

Slévárenství 10/2004

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 10/2004

 • NA AKTUÁLNÍ TÉMA
  • Slévárenská technologie na svém vrcholu
  • Svaz výrobců slévárenských zařízení – váš průmyslový partner v rámci Německé společnosti výrobců strojů a zařízení (VDMA)
  • Casting Technology at its best
  • The Foundry Machinery Association – your industrial partner within VDMA
 • VÝROBA MODELŮ A PROTOTYPŮ S POUŽITÍM POČÍTAČŮ
  • 393 Zajíček, O.:
   • Nové technologie mění výrobu modelů
   • New technologies change the pattern manufacture
  • 394 Šíma, P.:
   • Modelárna MOSLED s.r.o. – jsme malý podnik, ale velký svou působností
   • Pattern shop MOSLED, Ltd. – we are a small-size company but a big one due to our activities
  • 398 Obráběcí centrum MACH FC 3800 CNC
  • Machining centre MACH FC 3800 CNC
  • 403 Jech, J.:
   • TSS, spol. s r.o. – Třebechovická slévárna a strojírna vyrábí modely na vysoké úrovni
   • Foundry and machine works at Třebechovice manufacture high-standard patterns
  • 405 Čech, J. a kol.:
   • Výroba odlitků s použitím počítačových simulací a programů ve firmě ŽĎAS a.s.
   • Manufacture of castings by means of computer simulation and programs in the joint-stock company ŽĎAS
 • SIMULACE VE SLÉVÁRENSKÉ VÝROBĚ
  • 408 Krutiš, V.:
   • Trendy a vývoj v oblasti numerických simulací
   • Trends and development in numerical simulation
  • 411 Vrábel, P.:
   • Vývojové směry ve slévárenství
   • Development trends in foundry industry
  • 414 Kovařík, J. – Hirsch, F. – Kuzma, Z.:
   • Optimalizace technologie pomocí programu ProCast
   • Technology optimization with the aid of the ProCast programme
 • ZPRÁVY FIREM
  • 417 Tuček, V. – Spoljarič, D. – Holleis, B.:
   • Použití kyslíku pro intenzifikaci šachtových tavicích pecí
   • Oxygen application for melting process intensification of shaft furnaces
 • VÝROČÍ PODNIKŮ
  • 421 Burian, P. a kol.:
   • Třicet pět let přesného lití ve slévárně První brněnské strojírny, Velká Bíteš, a.s.
   • Thirty five years of investment casting in the foundry of joint-stock company První brněnská strojírna at Velká Bíteš
 • RUBRIKY
  • 423 Roční přehledy
  • 428 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 432 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 434 Odborné semináře a konference
  • 436 Blahopřejeme
  • 437 Veletrhy a výstavy
  • 439 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 439 Trh se surovinami
  • 442 Výroba strojů a zařízení
  • 442 Aktuality
  • 443 Anketa
  • 444 Automobilový průmysl
  • 445 Publikace
  • 446 Recenze
  • 447 Internet
  • 447 Hospodářský přehled
  • 448 Ekologie
 • obsah inzertní části
  • OBÁLKA
  • 1. str. Messer Technogas s.r.o., Praha
  • 2. str. ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou
  • 3. str. Mosled s.r.o., Ledenice
  • 4. str. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
  • SAHOS s.r.o., Hluboká nad Vltavou
  • TSS, spol. s r.o., Třebechovice
  • AXIOM TECH s.r.o., Žďár nad Sázavou
  • MECAS ESI s.r.o., Plzeň
  • Roboterm spol. s r.o., Chotěboř
  • FORMAT 1, spol s r.o., Křenovice

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 10/2004

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole