Slévárenství 11 - 12/2004

Slévárenství 11 - 12/2004

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 11 - 12/2004

 • NA AKTUÁLNÍ TÉMA
  • Co je CEMAFON
  • What is CEMAFON
 • SPECIÁLNÍ MATERIÁLY
  • 449 Gedeonová, Z. – Dúl, J. – Bartošová, M.:
   • Vplyv metalurgického spracovania LGG na charakteristiky termickej a dilatometrickej analýzy
   • The influence of metallurgical treatment of spheroidal graphite cast iron on the characteristics of thermal and dilatometric analysis
  • 456 Šenberger, J. a kol.:
   • Použití izotermicky zušlechtěné litiny s kuličkovým grafitem pro výrobu odlitků se zvýšenou odolností proti abrazi zejména na náhradní díly zemědělských strojů
   • Use of austempered ductile iron for manufacture of castings with increased abrasion resistance particularly for spare parts of agricultural machines
  • 461 Hakl, J. – Vlasák, T. – Kovařík, P.:
   • Zkouška pevnosti při tečení jako kritérium jakosti odlitků pro vysokoteplotní aplikace
   • Stress rupture test as a quality criterion of castings for high temperature application
  • 465 Cengel, P.:
   • Príspevok k použitiu technického kremíka v zlievarenstve
   • Contribution to using of technical silicium in foundry industry
 • LISOVÁNÍ FORMOVACÍCH SMĚSÍ
  • 468 Ganczarek, M. a kol.:
   • Modelování a simulační výzkum procesu lisování formovacích směsí hlavou s rychloběžným pneumatickým pohonem
   • Modelling and simulation research of moulding sand-squeezing process with a head with high-speed pneumatic drive
 • ZPRÁVY FIREM
  • 473 Židuliak, L.:
   • AIROX® – flexibilná horáková technika pre ekologické a ekonomické tavenie v sekundárnej metalurgii hliníka
   • AIROX® – a flexible burner technique for ecological and economic melting in secondary metallurgy of aluminium
  • 475 Škvára, P.:
   • Zdravotní aspekty při použití vláknitých izolací
   • Health aspects connected with the use of fibrous insulants
 • RUBRIKY
  • 477 Roční přehledy
  • 482 Recenze
  • 483 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 484 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 492 Odborné semináře a konference
  • 496 Blahopřejeme
  • 497 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 497 Anketa
  • 498 Slévárenské svazy
  • 498 Z historie
 • obsah inzertní části
  • OBÁLKA
  • 1. str. DISA Industries s. r. o., Příbram
  • 2. str. Keraunion, a. s., Dubí u Teplic
  • 3. str. Atlas Copco s. r. o., Praha
  • 4. str. FOSECO GmbH, Německo
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 11 - 12/2004

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole