Slévárenství 11 - 12/2016

Slévárenství 11 - 12/2016

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 11 - 12/2016

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 413 HLAVINKA, J .
 • ODBORNÉ RECENZOVANÉ CLÁNKY | Specialized peer-reviewed articles
  • 414 ZÝKA, J . a k ol .
   • Vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti niklové superslitiny MAR-M-247
   • Influence of microstructure on mechanical properties of MAR-M-247 nickel superalloy
  • 421 KANOVÁ, Z . – Z UGÁRKOVÁ, Z .
   • Charakteristiky prírodních andalusitu a jejich vliv na prumyslové využití – použití Kerphalitu KF ve slévárenství
   • Characteristics of natural andalusites and their influence on industrial use—the use of the Kerphalite KF in the foundry industry
  • 429 ŠLAJS, J .
   • Ceské slévárenství versus prognóza Industrie 4.0
   • Czech foundry industry versus the forecast Industrie 4.0
  • 432 PÁLKA, S . – H ASIL, J . – D OLEŽAL, P.
   • Zlepšení vlastností lité Cr-Ni oceli DIN 1.4865 prísadou inokulantu
   • Improvement of properties of cast Cr-Ni steel DIN 1.4865 via addition of refiners
 • PREHLEDOVÉ CLÁNKY | Overview articles
  • 436 JONULEIT, M . – M ASCHKE, W . – Z EMÁNEK, R .
   • Výroba odlitku z litiny s vermikulárním grafitem (LVG)
   • Manufacture of vermicular graphite iron castings (GJV)
 • HODNOCENÍ VELETRHU FOND-EX 2016 | Evaluation of the FOND-EX Fair 2016
  • 440 POTÁCEL, R .
   • Tavicí a udržovací pece na Mezinárodním strojírenském veletrhu a výstave FOND-EX 2016
   • Melting and holding furnaces at the International Engineering Fair and at the FOND-EX Fair 2016
  • 442 STRÍTECKÝ, F .
   • FOND-EX 2016 z pohledu tlakového, kokilového a nízkotlakého lití
   • FOND-EX from the view of die-pressure, chill and low pressure casting
  • 444 FOŠUM, J .
   • FOND-EX 2016 – formovací materiály a postup výroby forem a jader
   • FOND-EX 2016—moulding materials and methods of moulds and core manufacture
  • 446 MORES, A .
   • FOND- EX 2016 a oblast technologie odlitku
   • FOND-EX Fair 2016 and the field of casting technology
  • 450 ŠLAJS, J .
   • Co nového prinesl Mezinárodní strojírenský veletrh a slévárenský veletrh FOND-EX 2016 v oblasti 3D tisku?
   • What new did the International Engineering Fair and the FOND-EX Foundry Fair bring in the field of 3-D printing?
  • 453 KUBÍCEK, J .
   • Povrchové úpravy na veletrhu PROFINTECH 2016
   • Surface Treatment Technologies on the PROFINTECH Fair 2016
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 455 Bez ceho se neobejde stavební zámer ci developerská cinnost (RESPECT, a. s., Praha)
  • 456 Rychle schnoucí náter l Prechod od náteru na bázi organických rozpouštedel k vodním náterum (FOSECO, Ostrava)
  • 458 Vysoce efektivní procesní pomocné látky (Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Nemecko)
 • RUBRIKY | Sections
  • 460 Zaostreno na materiál | Focused on material
  • 463 Rocní prehledy | Annual overviews
  • 467 Zprávy Svazu sléváren Ceské republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 472 Zprávy Ceské slévárenské spolecnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 476 Slévárenská výroba v Ceské republice | Foundry production in the Czech Republic
  • 478 Transactions AFS 2015
  • 479 Zahranicní slévárenské casopisy | Foreign foundry journals
  • 481 Ze zahranicních casopisu | From the foreign journals
  • 482 Slévárenské konference | Foundry conferences
  • 484 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 486 Zajímavosti | Curiosities
  • 486 Blahoprejeme | Congratulations
  • 486 Umelecké odlitky | Art castings
  • 487 Výrocí | Anniversary
  • 489 Nekrolog | Obituary
  • 490 Z historie | From the history
  • 493 CELOROCNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ 2016 | Volume contents Slévárenství 2016
 • OBÁLKA | Cover
  • FOSECO, Ostrava
  • RESPECT, a. s., Praha
  • MAGMA GmbH, Pardubice
  • ASK Chemicals Czech s. r. o., Brno
 • INZERCE | Advertisements
  • 412 Edicní plán Slévárenství 2017
  • 459 Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Nemecko
  • 470 SEPP International s. r. o., Praha, Zuliefermesse Lipsko
  • 409 SSCR, vzdelávání

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 11 - 12/2016

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole